Koleksi Fatwa & Artikel Terjemahan Zul Yusoff

*KHIDMAT PENTERJEMAHAN * TRANSLATION SERVICE* English - Bahasa Melayu Zul 019 6342017 mohd_zol@yahoo.com

29 June 2006

Berurusan Secara Baik Dgn Non-Muslim

Oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Islam tidak melarang Muslim dari membuat kebaikan dan kebajikan kpd orang yang beragama lain, walaupun jika mereka penyembah berhala dan musyrikin. Bagaimanapun, Islam memandang kepada ahli kitab, iaitu, Yahudi dan Kristian, dengan pandangan istimewa, sama ada mereka tinggal dalam masyarakat Muslim atau diluar.

Al-Qur'an tidak memanggil Yahudi dan Kristian tanpa berkata, "Wahai Ahli Kitab " atau "Wahai Kamu yg telah diturunkan Kitab," menunjukkan mereka pada asalnya adalah manusia dari agama wahyu. Atas sebab ini, wujud satu perhubungan persaudaraan yg aman dan bersifat kerohanian antara mereka dan Muslim, semuanya mempunyai persamaan dlm ajaran satu agama yg diutus oleh Allah melalui Nabi-Nabi Nya . Dlm al-Qur'an, Allah berfirman, (Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada mu(Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.) (Ash-Shura 42:13).

Muslim adalah diwajibkan utk beriman kepada semua kitab-kitab yg diturunkan oleh Allah kepada Nabi-nabi yg diutus oleh Nya, jika tidak mereka tidak dianggap sebagai benar-benar beriman. Allah berfirman dlm al-Qur'an seperti berikut:

(Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya"..) (Al-Baqarah 2:136)

Selanjutnya, jika ahli Kitab membaca al-Qur'an, mereka akan berjumpa dlm nya pujian kepada kitab-kitab, Nabi-nabi, dan rasul-rasul mereka.

Dlm berdialog dgn ahli Kitab, Muslims seharusnya mengelakkan pedekatan-pendekatan yg menyebabkan perbalahan atau memulakan pertelingkahan, Allah berfirman, (Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.) (Al-`Ankabut 29:46)

Kita telah melihat bagaimana Islam membenarkan makan dengan ahli kitab, berkongsi daging yg mereka sembelih, dan berkahwin dgn perempuan mereka, perkahwinan adalah perhubungan kasih-sayang dan rahmat bersama. Allah SWT berfirman, (Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,) (Al-Ma'idah 5:5).

Warganegara Non-Muslim Dlm Negara Muslim

Arahan di atas melibatkan semua ahli kitab di mana saja mereka berada. Mereka orang yang tinggal dibawah pelindungan kerajaan Islam menikmati hak-hak istimewa. Mereka dirujuk sebagai "orang yg dilindungi " (ahl adh-dhimmah atau dhimmi), bermakna yg Allah, Nabi Nya (SAW), dan ummah Muslim telah mengadakan satu perjanjian dgn mereka yg mereka boleh tinggal dgn baik dan selamat dibawah kerajaan Islam.

Dlm istilah modern, dhimmi adalah "warganegara" negara Muslim. Dari zaman terawal Islam sampai sekarang, Muslims telah bersepakat yg dhimmi menikmati hak-hak yg sama dan memiliki tanggung-jawab yg sama dgn Muslim sendiri, pd masa yg sama bebas utk mengamalkan agama mereka.

Nabi (SAW) menegaskan tugas Muslim terhadap dhimmi, mengancam sesiapa yg menganiaya mereka dgn murka dan azab Allah. Nabi diriwayatkan telah bersabda, "Sesiapa yg menganiya seorang dhimmi menganiaya aku, dan sesiapa menganiaya aku menggangu Allah" (At-Tabarani).

Baginda juga bersabda, "Sesiapa menaniaya seorang dhimmi, aku adalah musuh nya, dan aku akan jadi musuhnya pada Hari Kebangkitan " (Al-Khatib).


"Pada Hari Pengadilan, Aku akan menyoal sesiapa yg menzalimi seseorang dari ahli dhimmi, atau menafikan hak nya, atau meletakkan tanggung-jawab atasnya yg diluar kekuatannya, atau mengambil sesuatu dari nya bercanggah dgn kemahuannya " (Abu Dawud).

Penganti-penganti Nabi telah memelihara hak-hak dan kesucian warganegara non-Muslim ini, dan ahli-ahli feqah Islam, walaupun pelbagai pendapat mereka berkenaan hal lain, mereka sependapat dlm menekankan hak-hal ini.

Shahab Ad-Deen Al-Qarafi, ahli feqah mazhab Maliki, berkata yang berikut:

Perjanjian perlindungan itu mewajibkan kita beberapa tanggung-jawab kepada ahl adh-dhimmah. Mereka adalah jiran kita, dibawah perlindungan dan pertahanan kita yg dijamin oleh Allah, Rasulullah (SAW) dan agama Islam. Sesiapa yg mengingkari tanggung-jawab ini terhadap mereka, dgn merosakkan maruah nya , atau mencederakannya, telah ingkar Perjanjian dgn Allah, Rasul nya, dan perbuatannya bercanggah dgn ajaran Islam. (Al-Furuq)

Dan Ibn Hazm, ahli fikah mazhab Zahiri , berkata yg berikut:

Jika seorang dhimmi diancam oleh satu musuh, adalah kewajipan kita utk melawan musuh itu dgn tentera dan senjata. Dgn ini, kita akan menghormati Perjanjian dgn Allah dan Rasul Nya. Utk menyerahkan dia kpd musuh itu bermakna mengkhianati Perjanjian dgn Allah dan Rasul Nya. (Marati bAl-Ijma')

Konsep berurusan Secara Baik Dgn Non-Muslims

Sekarang soalan berikut muncul: Bagaimana boleh kita tunjukkan kebaikkan, kasih-sayang, dan layanan mulia kpd non-Muslims sedangkan Allah SWT melarang Muslims dari mengambil orang tidak beriman sebagai penaung, sekutu, dan penyokong dlm ayat-ayat yg berikut:

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya) (Al-Ma'idah 5:54-55)


Jika jawapan kpd ini adalah yg ayat-ayat ini bersyarat, untuk dilaksanakan kpd setiap yahudi, Kristian, atau bukan-Muslim. Menafsirkan ia dlm keadaan ini bercanggah dgn saranan al-Qur'an yg menggalakkan persaudaraan dan kebaikan kpd org yg baik and cintakan keamanan dari setiap agama, disamping ayat-ayat yg membenarkan perkahwinan kepada perempuan ahli Kitab, yg Allah berfirman mengenai perkahwinan, ( Dan Dia telah letakkan cinta dan persefahaman antara kamu,] (Ar-Rum 30:21) dan ayat berkenaan dgn org Kristian, [Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.") (Al-Ma'idah 5:85).

Ayat-ayat itu yg bermaksud memutuskan perhubungan dgn Ahli Kitab merujuk kpd orang yg memusuhi Islam dan memerangi menentang Muslims. Sudah jelas, adalah tidak dibenarkan kpd Muslims utk menyokong atau menolong mereka — dgn cara itu, utk menjadi sekutu mereka — tidak dipercayai mereka dgn rahsia-rahsia perbelanjaan Islam atau masyarakat Muslim.

Perkara ini dijelaskan dlm ayat-ayat lain, yg Allah SWT berfirman seperti berikut:

(mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu.) (Aal `Imran 3:118-119)

Ayat ini menjelaskan perangai manusia itu, yg menyembunyikan permusuhan dan kebencian hebat menentang Muslims dlm hati-hati mereka dan lidah mereka menjelaskan rasa kebencian itu.

Allah SWT juga berfirman seperti berikut:

(Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.) (Al-Mujadalah 58:22)

Allah SWT juga berfirman seperti berikut:


(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.) (Al-Mumtahanah 60:1)


Ayat ini di turunkan berkaitan dgn musyrikin Makkah, yg mengisytiharkan perang menentang Allah dan Rasul Nya menghalau Muslims keluar dari rumah mereka kerana hanya mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Dgn golongan manusia ini, persahabatan dan perpakatan tidak boleh dibenarkan. Walaupun begitu, al-Qur'an tidak meninggalkan harapan yg suatu hari akan muncul perdamaian; ia tidak mengumumkan kekesalan terhadap mereka tetapi menggalakkan Muslims utk mengharapkan harapan agar persefahaman lebih baik dan meningkatkan perhubungan, kerana dlm surah yg sama Allah berfirman, (Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ) (Al-Mumtahanah 60:7)

Ayat al- Qur'an memberi harapan yg permusuhan ketat dan kebencian mendalam adalah sesuatu yg boleh hilang, seperti yg dilaporkan dlm hadith, "Bencilah musuh kamu secara lembut; dia mungkin menjadi kawan kamu suatu hari " (Al-Tirmidhi).


Arahan menentang persahabatan dgn musuh Islam adalah lebih keras apabila mereka berkuasa atas Muslims, memusnahkan harapan dan membuatkan ketakutan dlm hati manusia. Dlm keadaan itu, hanya munafik dan mereka yg ada penyakit dalam hatinya cepat-cepat berkawan dgn mereka, memberi mereka pertolongan dgn tujuan utk memperolehi manfaat dari mereka pada masa depan. Allah SWT menyifatkan keadaan ini sebagai berikut:

(Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka..) (Al-Ma'idah 5:52)

Allah juga berfirman seperti berikut:

(Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.) (An-Nisa' 4:138-139)

Berkenaan dgn ayat tadi, adalah jelas yg terdapat beberapa peraturan dan kriteria yg mengawal perhubungan antara Muslims dgn non-Muslims, dan ini mesti diingati apabila berurusan dgn non-Muslims. Islam tidak mengarahkan Muslims utk menunjukkan permusuhan kpd pengikut agama lain, hanya kerana alasan mereka adalah non-Muslims. Tidak, ini bukan risalah Islam.

Hanya mereka yg membenci dan memusuhi Muslims ialah mereka yg dimaksudkan dlm ayat yg memberi amaran kpd Muslims dari mengambil mereka sebagai sekutu. Selain dari mereka, Muslims diarahkan utk berurusan dgn semua manusia, tanpa diskriminasi kpd kaum, agama atau jantina, dgn kasih dan kebaikan, kerana mereka dari keluarga manusia yg sama.

Terjemahan Dari:
Amicable Dealings with Non-Muslims


http://www.islamonline.net/English/In_Depth/ShariahAndHumanity/Articles/2006/04/01.shtml
Terjemahan zulyusoff: http://zulyusoff.blogspot.com

Bayi Tabung Uji Dari Pandangan Islam.

Soalan:

Jiran saya mandul. Doktok menasihatkan dia mencuba kaedah bayi tabung uji. Adakah ini dibenarkan dlm Islam?Jawapan


Dlm persidangan ketiga (diadakan di Amman, Jordan, Safar 8 – 13, 1407 H/October 11 – 16, 1986 CE) Majlis Fiqh Islam menyemak kajian yg di hantar kpd nya mengenai persenyawaan in-vitro dan berunding dgn pakar dlm hal berkenaan. Maka, pihak majlis mengharamkan lima cara persenyawaan in-vitro dan menetapkan dua cara lain sebagai halal."Pihak majlis menetapkan seperti berikut:Pertamanya, lima cara persenyawaan in-vitro berikut adalah haram sepenuhnya kerana ia mengakibatkan kecelaruan keturunan:1. Persenyawaan yg dibuat dgn memasukkan sperma dari seorang lelaki kpd ovum dari seorang perempuan selain isterinya dan kemudian di masukkan ovum yg disenyawakan itu dlm uterus isterinya.

2. Persenyawaan yg dibuat dgn mensenyawakan ovum seorang perempuan dgn sperma dari seorang lelaki selain suaminya dan kemudian dimasukkan ovum yg disenyawakan itu dlm uterus nya.3. Persenyawaan yg dibuat antara sperma dari seorang lelaki dan ovum dari isterinya dan kemudian ovum yg disenyawakan itu dimasukkan dlm uterus ibu tumpang.4. Persenyawaan yg dibuat antara sperma dan ovum dari orang lain selain pasangan yg mahu menerima bayi dan kemudian ovum yg disenyawakan itu dimasukkan dlm uterus si isteri.5. Persenyawaan yg dibuat dgn memasukkan sperma dari seorang lelaki yg mempunyai dua isteri dan dari ovum dari salah seorang dari isteri-isterinya, dan kemudian ovum yg disenyawakan itu dimasukkan ke dlm uterus isteri yg lain.


Keduanya, pihak majlis bersetuju dgn dua cara lain persenyawaan in-vitro. Ia adalah:1. Persenyawaan ovum seorang perempuan dgn suaminya diluar badan dan kemudian dipindahkan ovum yg disenyawakan itu ke dalam uterus nya .2. Memasukkan sperm lelaki ke dalam uterus isterinya supaya persenyawaan berlaku dlm badan isteri."
Test-Tube Babies from an Islamic Pespective
http://www.islamonline.com/cgi-bin/news_service/fatwah_story.asp?service_id=413

Terjemahan zul yusoff: http://zulyusoff.blogspot.com

27 June 2006

Bolehkah non-Muslim Masuk Ke Masjid?

Soalan:

Apakah hukum dlm Islam jika non-Muslims memasuki masjid utk membuat baik-pulih/ubah-suai, menyampaikan ucapan, atau belajar lebih lanjut mengenai Islam?

Jawapan oleh Syeikh `Atiyyah Saqr, & Syeikh Muhammad Saleh Al-Munajjid

Adalah ditegaskan yg Islam menggalakkan toleransi dan kewujudan bersama secara aman antara Muslims dan non-Muslims. Jika non-Muslim masuk ke masjid utk menyampaikan ucapan yg boleh membawa kpd persefahaman lebih baik, maka ia amat di alu-alukan dan digalakkan mengikut pandangan agama. Islam ialah agama yg mengamalkan dialog yg bermanfaat dlm maksud sebenar. Sejarah Muslim ialah satu contoh yg baik berkenaan hal ini.

Sheikh `Atiyyah Saqr, bekas ketua Jawatankuasa Fatwa Al-Azhar Fatwa, menjelaskan pandangan Fuqaha berkenaan hal ini seperti berikut:

Allah SWT berfirman, (Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis (tidak suci), maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.) (At-Tawbah 9: 28)

Allah SWT berfirman lagi, (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi...) (An-Nisaa’ 4: 43)


Berpandukan ayat-ayat ini, majority Fuqaha, termasuk mereka dari Mazhab Fiqah Maliki, Shafi`i dan yg lain, menegaskan yg musyrikin/penyembah berhala tidak dibenarkan utk memasuki Masjidil Haram di Makkah. Bagaimanapun, mereka berpendapat tidak salah kalau Orang Kristian dan Yahudi memasukinya. Mereka berpendapat hukum ini diguna-pakai kpd Masjidil Haram di Makkah juga kawasan persekitarannya. Abu Hanifah, bagaimanapun, berpendapat musyrikin/penyembah berhala boleh masuk ke Masjidil Haram di Makkah selagi dia tidak tinggal atau menetap disitu. Dia menafsirkan tidak suci sebagai kekotoran spiritual (syirik).


Utk masjid lain selain Masjidil Haram di Makkah, Fuqaha Madinah melarang non-Muslims dari memasuki masjid kerana non-Muslims dianggap oleh al- Qur’an sebagai tidak suci. Imam Ahmad diriwayatkan berkata mereka boleh masuk ke masjid dgn kebenaran Muslims. Ini disokong oleh riwayat yg Rasululllah (SAW) membenarkan penduduk At-Ta’if utk tinggal di masjid sebelum mereka memeluk Islam. Baginda juga menerima Orang Kristians dari Najran dlm masjid baginda di Madinah. Apabila masa sembahyang mereka sampai, mereka bersembahyang di masjid mengadap arah timur. Maka Rasululllah (SAW) bersabda (kpd Sahabat), “Biarkan mereka (utk menunaikan sembahyang).”

Di bawah tajuk ‘Musyrik Masuk Ke Masjid’, Al-Bukhari, dlm Sahih nya menyebut yg Thamamah ibn Athal (sedangkan dia seorang Musyrik) diikat dlm masjid.

Dlm Fath al-Bari, Ibn Hajar menyebut terdapat pelbagai pendapat mengenai hal ini. Fuqaha Hanafi memberikan kebenaran tanpa syarat sedangkan ulama Maliki dan al-Mazni diriwayatkan melarang nya langsung. Ulama Shafi`i membezakan antara Masjidil Haram dgn masjid lain. Terdapat satu pendapat yg kebenaran itu dihadkan kpd Ahli Kitab tetapi ini di bantah dgn kes Thamamah yg disebutkan di atas.

Sheikh M. S. Al-Munajjid, penceramah dan pengarang Islam dari Arab Saudi, menyatakan:

Adalah diharamkan kpd Muslims utk membenarkan sebarang non-Muslim utk masuk ke Al-Masjid Al-Haram di Makkah dan persekitarannya yg suci, kerana Allah berfirman: (Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis (tidak suci), maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskinmaka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.) (At-Tawbah 9: 28)

Berkenaan dgn masjid lain, beberapa Fuqaha Muslim berpendapat adalah dibenarkan kpd non-Muslims utk masuk ke dlm nya kerana tiada dalil utk menyebut keharaman perbuatan itu; yg lain berkata ia nya tidak dibenarkan, dgn qias kpd kes Al-Masjid Al-Haram.


Pandangan tepat ialah ia nya dibenarkan jika ia menepati matlamat Shari`ah atau menepati sebab penting, seperti jika non-Muslim perlu masuk ke masjid utk mendengar sesuatu yg mungkin menggalakkan nya utk memeluk Islam, atau dia perlu minum air, atau seumpamanya. Ini adalah tujuan cara Rasulullah (SAW) dlm hal ini; dia mengikat (tawanan baginda ) Thamaamah ibn Athal Al-Hanafi dlm masjid sebelum dia menjadi Muslim, dan rombongan dari Thaqif dan Kristian dari Najran tinggal di masjid sebelum mereka memeluk Islam. Sebenarnya, banyak manfaat diperolehi dari hal ini: mereka boleh mendengar ucapan dan khutbah Rasulullah (SAW) utk melihat orang solat dan membaca al- Qur’an, dan sebagainy. (Fatawa Al-Lajnah Al-Da'imah – Jawatan kuasa Tetap Utk Kajian Islam dan Ifta’)


Maka, jika non-Muslims memohon utk masuk ke masjid dgn tujuan utk melihat bagaimana Muslims bersolat, tiada salah dlm hal itu, selagi mereka tiada sesuatu yg boleh mencemarkan masjid itu, dan perempuan mereka tidak berpakaian menjolok mata, atau sebarang alasan lain yg menghalang mereka dari masuk ke masjid. Jadi mereka boleh masuk dan duduk di belakang Muslims utk melihat bagaimana mereka sembahyang.
Berdasarkan kpd Fatwa diatas , kita boleh katakan yg non-Muslim, termasuk Orang Kristians dan Yahudi, dibenarkan utk masuk ke masjid, tetapi mereka patut mentaati syarat berikut:

1- Non-Muslim dibenarkan utk masuk ke masjid – selain dari Masjidil Haram di Makkah – dgn kebenaran awal dari Muslim.
2- Mereka mesti ada alasan kukuh utk masuk ke masjid.
3- Mereka mesti menghormati kemuliaan masjid dan beringat yg itu ialah tempat suci utk beribadah.
4- Lelaki dan perempuan tidak dibenar membuka aurat semasa masuk ke masjid.

Berkenaan dgn hal baik-pulih/ubah-suai, Kita berpendapat yg Muslims mesti diberi keutamaan dlm melaksanakan kerja itu, melainkan jika ia sangat perlu utk meminta pertolongan dari non-Muslims. Ada keperluan yg memerlukan pertolongan dari mereka, terutamanya dlm hal berkaitan masjid.

Sumber: Can a non-Muslim Enter the Mosque?

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543870&pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaE

Perterjemah: Zul Yusoff http://zulyusoff.blogspot.com

25 June 2006

Membakar Mayat Si Mati

Soalan:

Adakah haram membakar mayat Muslim? Bagaimana dgn hadith sahih yg menceritakan kisah seorang lelaki yg meminta anak-anaknya supaya membakar mayatnya menjadi abu selepas kematian?

Jawapan oleh Professor Houcine Chouat, PhD, President American International University

Kita memuji Allah dan bersyukur kpd Nya untuk nikmat yg tidak dapat dihitung dan berterusan & terutamaya Dia memimpin kita kepada Islam, agama anak Adam yg mempunyai martabat tinggi dan mulia, semasa hidup atau kematiannya, maka mayat manusia mesti dihormati dan dimuliakan, seperti kebiasaannya semasa hidup. Allah SWT berfirman, "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam"[Al Israa'17:70]

Adalah diriwayatkan yg Rasulullah (SAW) melarang keras daripada mencederakan mayat dgn duduk atas kuburnya atau menyiksa mayat nya. Aishah (RA) meriwayatkan yg Rasulullah (SAW) bersabda, "Mematahkan tulang seseorang yang telah meninggal dunia seperti dengan mematahkan semasa dia hidup” (Ahmad dan Abu Dawud) Begitu juga Rasulullah (SAW) melarang drp menyiksa atau mencederakan mayat dlm banyak hadith sahih.

Maka, dalil yg disebutkan tadi membuat ketetapan yg jelas yg mayat si mati mesti dilayan dgn cermat dan hormat. Dan jika menyiksa atau mencederakan mayat dgn sekurang-kurangnya duduk atas kuburnya adalah haram, maka membakar mayat terlebih lagi dilarang dan haram

Shari' ah Islam menyediakan ajaran sempurna bagaimana untuk berurusan dgn si mati dari waktu ihtidhar (proses kematian) kepada masa Takfeen dan Dafn ( kapan dan pengkemumian ) tanpa sebarang kekurangan. Amalan itu adalah yg Nabi Muhammad, (SAW), tinggalkan kpd Ummah baginda , dan itu adalah yg sebenar-benarnya para Sahabat juga semua Muslims ikuti secara taat sepanjang zaman . Maka, membuat sebaliknya adalah bercanggah dgn ajaran dan arahan al-Qur'an dan Sunnah.

Membakar mayat si mati di anggap jenayah hina dan dosa besar. Apa yg menjadikan perbuatan itu jelas haram kerana itu adalah amalan non-Muslim yg amalannya bukan contoh utk kita – satu contoh yg kita tidak boleh meniru seperti yang dijelaskan dlm banyak hadith. Tambahan pula, adalah mesti dijelaskan yg amalan pengkebumian adalah antara amalan ibadat yg digalakkan yg mesti ditaati. Kebanyakan mereka yg membakar mayat berbuat demikian kerana halangan kewangan, dan Islam menjadikan wajib utk mengkebumi si mati, jika keluarga tidak mampu membayar kos, masyarakat Muslim mesti menyediakan nya. Maka, tiada perlu utk membakar mayat. Kitab-kitab Fiqh semua Mazhab penuh dgn perbincangan akan hal ini dan hukum berkaitan dgn nya. Semua Mazhab bersepakat akan larangan membakar mayat.


Berkenaan dgn hadith sahih yg anda sebutkan, mengenai seorang lelaki yg meminta anak-anak nya membakar mayat nya selepas kematian, ulama telah mentafsirkan hadith itu utk menyokong dalil-dalil lain dari al- Qur' an dan as-Sunnah yg membakar mayat adalah haram kerana hadith itu tidak menunjukkan sebarang arahan yg perbuatan membakar mayat halal dalam Shari'ah kita. Hadith ini menunjukkan Allah Maha Kuat dan Berkuasa utk membina semula badan lelaki itu selepas ia menjadi abu yg bertaburan - jika anak-anak itu membuat apa yg ayah itu mahu. Perkara utama hadith itu ialah Allah boleh menghidupkan semula sesiapa sahaja – tidak kira bagaimana ia reput, sama ada dibakar atau hancur dgn cara lain -
kembali kpd kehidupan pada Hari Kebangkitan dan semua orang akan di pertanggung-jawabkan. Dan Pujian kepada Allah Yang Maha Pencipta.

Hadith ini selanjutnya menunjukkan amalan hati adalah amat penting, dan antara amalan itu ialah takut Allah dan azab Nya juga takut berdiri didepan Nya pada Hari Perhitungan – ini adalah sebab utama kenapa lelaki itu meminta anak-anaknya membakar dia selepas dia mati. Bagaimanapun, adalah Sunnah utk takut kepada Allah (bermakna berhati-hati apa yg seseorang lakukan) semasa segar dan sihat dan berharap kpd Nya semasa terbaring atas katil semasa kematian dgn bersedia utk berpisah dari dunia ini dan berpindah ke dunia lain.

Wallahualam

Terjemahan dari: Permissibility of Cremation of the Deceased
Majalah Al-Jumuah volume 17 issue 05 Jumada al-awwal 1426 H

Penterjemah: zulyusoff http://zulyusoff.blogspot.com


Khidmat Terjemahan http://pandaibahasa.blogspot.com

21 June 2006

Perempuan Dalam Haid Membaca al-Qur'an


Soalan:


Saya selalu membaca al-Quran setiap hari walaupun saya berada dalam haid, tanpa menyentuh Mushaf, pada fahaman saya ini adalah pendapat Ibn Taimiyah. Tetapi baru-baru ini seorang kawan saya menunjukkan satu hadith yg diriwayatkan oleh Imam Tirmithi dalam kitab sunan beliau dan dikhabarkan oleh Ibn Umar, yg menyatakan yg perempuan dlm haid tidak sepatutnya membaca al-Quran walaupun dia tidak menyentuh Mushaf. Tolong tunjukkan kami secara terperinci pendapat tepat mengenai masalah ini.

Jawapan oleh Hassen A. Laidi (Penerbit dan Editor Majalah Al-Jumuah)

Hal ini adalah diperselisihkan dikalangan ulama dgn majoriti Fuqaha dari empat mazhab utama melarang perempuan dlm haid dari membaca al-Quran, dengan atau tanpa menyentuh mushaf sehingga haid itu tamat dan dia mandi wajib. Malangnya larangan ini terkenal di kalangan muslim tetapi tiada asas dari riwayat yang sahih.

Secara umum, larangan ini berdasarkan dua alasan utama yg kami akan sebutkan dan bantah:

Dgn anggapan melalui kaedah Qiyas , berkenaan dalam hal ibadah. Keadaan berhaid disamakan dengan keadaan Janabah – keadaan dlm hadas besar kerana perhubungan seks, yg memerlukan seseorang utk mandi wajib sebelum dibenarkan untuk melakukan sebarang aktiviti ibadah. Jadi ada dalil kuat dari riwayat sahih melarang lelaki & perempuan dari belajar atau membaca al-Quran semasa keadaan Janabah (seperti dlm hadith Ali ibn abi Talib diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dlm empat kitab Sunan) perempuan dlm haid juga dilarang berbuat demikian.


Dgn dakwaan dalil terus dalam hadith Abdullah ibn Umar yg meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda , "Perempuan dalam haid dan seseorang dalam keadaan Janabah tidak boleh membaca sebarang bahagian al-Qur'an." (Tirmithi and Ibn Majah).

Ulama terkemuka lain, bagaimanapun,berpendapat yg perempuan dalam haid adalah dibenarkan utk membaca al-Qur' an.

Mereka termasuk Imam Malik, Imam Ahmad dlm satu riwayat, Abu Jafar Tabari, Ibnul Munthir dan Ibn Taymiyyah. Ramai ulama semasa, seperti Ibn Uthaymeen dan Qaradawi, telah membenarkan perbuatan ini.

Pendapat ulama ini berdasarkan kaedah umum yang apabila tiada larangan, sesuatu perbuatan mesti dibenarkan. Mereka juga menolak dua alasan tadi juga disamping menerangkan alasan mereka untuk membenarkan yang kesemuanya boleh diringkaskan seperti berikut:

Qiyas antara perempaun dalam haid dgn seseorang dalam keadaan janabah adalah Qiyas yg sama. Terdapat beberapa perbezaan yang menghalang persamaan penuh. Contohnya, seseorang dalam keadaan Janabah boleh keluar dari keadaan itu pada bila-bila masa yang dia pilih dengan melakukan mandi wajib . Sedangkan perempuan dalam haid tidak boleh dan mesti tunggu sekitar 5 hari sebelum pendarahan berhenti. Tempoh haid perempuan biasanya berakhir setelah beberapa jangka masa, sedangkan seseorang dalam keadaan Janabah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib apabila masa solat sampai. Dan
jika hal ini tidak sama hukum sesuatu tidak boleh digunakan kpd yg lain. Jadi Qiyas tidak boleh digunakan untuk menerangkan larangan membaca al-Qur’an seperti yg didakwa oleh majoriti Fuqaha.


Berkenaan dgn hadith Ibn Umar, ulama hadith bersetuju yang ia adalah hadith lemah kerana Illah atau kecacatan pada sanad. Alasannya ialah seorang dari periwayat, Ismael ibn Ayyash yg meriwayatkan dari Musa ibn Uqbah ibn Nafi' dari Umar dari Rasulullah (SAW). Tetapi riwayat dari Ismael dari Hijazi (Makkah dan Madinah) dan periwayat Iraqi adalah dianggap sebagai lemah oleh ahli hadith, dan sebab Uqbah adalah dari Madinah, hadith ini di anggap sebagai mempunyai sanad lemah (kualiti yg tidak dapat diterima).Maka hadith ini, tidak boleh digunakan sebagai dalil dlm sebarang hal. Ulama hadith seperti Imam Ahmad ( 241 H), Bukhari (256 H), Ibn Taymiyyah (728 H), dan ahli hadith az-Zailai'ee (762 H) dan Ibn Hajar (852
H) semuanya memutuskan hadith ini adalah mempunyai sanad lemah.


Tambahan pula, ulama yg membenarkan perempuan dalam haid membaca al-Qur' an menggunakan alasan lain utk menyokong lagi pandangan mereka. Mereka menganggap menghalang perempuan dalam haid dari membaca al- Qur'an menghalang dia dari mempunyai ketenangan hati dan minda, menjadikan dia hilang pahala utk beberapa hari dan mungkin membantutkan usahanya menghafal sebarang bahagian dari al-Qur'an. Meletakkan hukum ini atas nya tanpa dalil sahih adalah tidak adil dan maka tertolak dlm Shari'ah.

Berdasarkan perbincangan tadi, maka seorang perempuan dalam haid boleh membaca al-Qur’an.


Tetapi seperti anda sebutkan dlm soalan, kebenaran ini adalah terhad hanya kepada bacaan bukan dari Mus-haf, kerana bacaan dari Mushaf adalah dilarang kerana ada dalil sahih yang banyak.

Maka anda boleh membaca dari ingatan, dari kitab tafsir atau dari kitab terjemahan al-Qur'an yg ada kedua-dua tulisan Arab dan bukan Arab-kerana ia tidak dianggap mushaf.
Wallahualam


Terjemahan dari: Having Her Period, Wants to Recite the Qur’an
Majalah Al-Jumuah volume 17 issue 05 Jumada al-awwal 1426H
Penterjemah: zulyusoff http://zulyusoff.blogspot.com

12 June 2006

Fatwa: Mengucapkan Selamat Kpd Non-Muslims pada Hari Perayaan Mereka.

Soalan:


Sila terangkan hukum mengucapkan selamat kpd non-Muslim pada hari perayaan mereka. Tolong huraikan isu ini dgn terperinci, spt mengucapkan selamat kpd mereka utk pelbagai perayaan mereka termasuk perayaan nasional dan juga bertukar hadiah.

Jawapan oleh Majlis Fatwa dan Kajian Eropah (European Council for Fatwa and Research) http://www.e-cfr.org/eng/


Pertamanya, kami menegaskan yg Muslims adalah diarahkan utk berurusan secara adil dan baik dgn jiran atau kawan non-Muslim mereka. Maka, tiada salah dlm bertukar-tukar hadiah dgn mereka. Muslims adalah dibenarkan utk mengucapkan selamat kpd non-Muslims pada hari perayaan mereka dan ini menjadi satu kewajipan jika non-Muslims itu mengucapkan selamat mereka pada hari perayaan Islam. Allah SWT berfirman: (Apabila kamu diberi ucapan dengan sesuatu ucapan, maka balaslah ucapan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah ucapan itu dengan yang serupa …) (An-Nisa’ 4: 86)

Bagaimanapun , Muslims adalah tidak dibenarkan utk merayakan atau terlibat dlm perayaan agama non-Muslims, tetapi mereka boleh terlibat dlm perayaan atau sambutan nasional sebagai warganegara negara-negara itu sambil mentaati adab-adab dan peraturan Islam dlm semua hal.

Menjawap persoalan, Majlis Fatwa dan Kajian Eropah mengeluarkan fatwa ini:

Tidak syak lagi akan kepentingan dan sensitivity isu ini, khasnya kpd Muslims yg tinggal di Barat. Pihak Majlis telah menerima banyak soalan dan pertanyaan dari mereka yg tinggal di Negara-negara itu dan berinteraksi dgn non-Muslims. Sebenarnya, antara Muslims dan non-Muslims ada hubungan kuat dan penting yg disebabkan dan berpunca oleh keperluan dan kehendak kehidupan itu sendiri, seperti perhubungan kejiranan, persahabatan semasa kerja atau belajar. Bahkan, seseorang Muslim mungkin sebenarnya terasa terhutang-budi kepada seseorang non-Muslim dlm keadaan tertentu, seperti supervisor atau pensyarah yg rajin dan baik, doctor yg ikhlas dan pakar, dan sebagainya. Seorang Arab terkenal berkata yg seseorang itu diperhambakan oleh pertolongan orang lain.


Jadi, apa pandangan Muslim kepada orang berkenaan yg non-Muslims, yg sebenar-benarnya tidak ada sebarang permusuhan kpd Muslims, yg tidak memerangi mereka disebabkan agama mereka, dan tidak secara aktif mengusir Muslims dari rumah-rumah dan Negara-negara mereka?

Al-Qur'an menetapkan peraturan- peraturan bagaimana perhubungan antara Muslim dan non-Muslim diuruskan dan dilaksanakan dlm Surat Al-Mumtahinah, yg diwahyukan ditujukan kpd musyrikin. Allah SWT berfirman: (Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim..) (Al-Mumtahinah 60: 8-9)


Jadi ayat itu menetapkan yg wujud perbezaan jelas antara mereka yg memerangi Muslims dan menganggap Muslims sebagai musuh, dan mereka yg berinteraksi dan berurusan dgn Muslims dgn aman. Kita diarahkan utk melayan kumpulan kedua itu secara baik dan dgn adil dan adab mulia, bukannya hanya memberikan hak-hak mereka dan mengambil daripada mereka hak-hak kita. Sebenarnya, arahan itu adalah utk melayan mereka lebih drp itu dan utk berurusan dgn mereka dlm cara-cara yg mulia dan baik.

Tetapi utk kumpulan yg lain — yg ayat itu secara jelas melarang sebarang ketaatan atau sokongan diberikan kpd kepentingan mereka — mereka yg memilih utk menjadi musuh-musuh Islam dan Muslims dan bekerja aktif utk mengusir mereka dari rumah-rumah dan Negara-negara mereka tanpa alasan selain mereka mengisytiharkan Allah SWT sebagai Tuhan, seperti yg dilakukan oleh Quraysh dan musyrikin Makkah kpd Nabi Muhammad (SAW) dan sahabatnya.Al-Bukhari dan Muslim kedua-duanya meriwayatkan atas riwayat Asma’ bint Abi Bakr (RA), yg dia datang kpd Nabi Muhammad (SAW) dan berkata: "Wahai Rasulullah! Ibuku, yg seorang mushrik, telah datang utk melawat aku dan dia mahu rapat kpd ku dan memberikan aku hadiah. Bolehkan aku menghormati nya dan melayan dia secara baik?” Nabi Muhammad (SAW) bersabda: “Hormatilah ibu mu dan layan dia secara baik.”


Dlm hal ini, sedangkan perempuan itu adalah seorang mushrik, dan al-Qur’an dgn jelas menerangkan yg Ahli Kitab (Yahudi dan kristian) adalah lebih rapat dgn Islam dan Muslims drp mushrikin. Sebenarnya, al-Qur’an memberi kebenaran utk makan dari makanan Ahli Kitab dan berkahwin dgn mereka. Allah SWT berfirman: (...Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu…) (Al-Ma’idah 5: 5)


Juga, kalau perkahwinan dibenarkan dgn mereka, maka jelas yg perkahwinan secara nyata dan semestinya menunjukkan cinta dan persaudaraan. Allah SWT berfirman: (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. …) (Ar-Rum 30: 21) Jelas, bagaimana boleh seorang lelaki membenci isterinya, yg adalah rakan penting hidupnya, pasangan nya, dan ibu bagi anak-anak nya? Allah SWT berfirman: (...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. …) (Al-Baqarah 2: 187)


Tambah lagi, satu akibat dan hasil penting perkahwinan ialah bersatunya dua keluarga utk membina perhubungan dan ikatan darah, satu perhubungan semulajadi manusia antara satu sama lain. Allah SWT berfirman: (Dan Dia yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu bersaudara melalui keturunan dan perkahwinan. …) (Al-Furqan 25: 54)Juga, terdapatnya perasaan dan kasih keibuan, dan hak-hak yg jelas dan ditekankan the clearly stipulated and emphasized hak-hak jelas seorang ibu terhadap anak-anaknya dalam Islam. Seseorang bertanya dlm hal ini: adakah perbuatan itu dibenarkan mengikut kpd peraturan-peraturan yg seseorang tidak menyapa atau mengucapkan selamat non-muslim nya pada hari perayaan yg ibu itu sambut ? Bagaimana dgn saudara-mara dari sebelah ibu itu, seperti datuk-nenek, pakcik, makcik dan sepupu? Mereka semua mempunyai hak atas Muslim yg secara jelas dinyatakan dlm al-Quran, Allah SWT berfirman: (Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. (Al-Anfal 8: 76), dan juga: (Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, …) (An-Nahl 16: 91)


Jadi, jika hak-hak perhubungan keibuan dan darah adalah wajib keatas seorang Muslim, dalam satu jalan yang menunjukkan adab-adab mulia Islam dan Muslim, adalah juga wajib atas seorang Muslim utk menunaikan hak-hak yg menunjukkan Muslims sebagai manusia yg beradab mulia. Rasulullah (SAW) menasihatkan Abu Dharr (RAW) dgn bersabda: “Ingatlah akan Allah dimana kamu berada, dan perbaikilah satu dosa yg telah kamu lakukan dgn satu amalan baik, jadi semoga dosa itu diampunkan, dan layanlah manusia dgn adab-adab mulia.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidhi, Ad-Darmi, dan Al-Hakim) Sebagai bukti, penekanan ialah keatas “…dan layanlah manusia dgn adab-adab mulia” bukan “…layanlah Muslim”.


Rasulullah (SAW) juga dgn jelas menasihatkan kita utk berurusan dgn non-Muslims dalam satu adab yg baik dan lembut, bukan menggunakan cara-cara keras atau ganas. Adalah diriwayatkan apabila satu kumpulan Yahudi mendekati Rasulullah (SAW) dan menyapa baginda dgn sebutan salah, dan menyebut “Assam`alaykum, Wahai Muhammad!” (yg bermakna “kematian dan kebinasaan datang kpd mu”) yg sepatutnya “as-salamu `alaykum”, `A'ishah (RA) mendengar akan mereka dan menjawab, ‘assamu `alaykum dan kecelakaan dan murka Allah juga !” Rasulullah (SAW) memarahi `A'ishah apa yg dia telah katakan. Dia berkata kpd baginda, “Tidakkah anda dengar apa yg mereka kata?” Baginda bersabda, “Saya dengar, dan Saya membalas dgn berkata, ‘Dan keatas kamu,’” (iaitu kematian itu akan datang kpd kamu sebagaimana ia datang kpd ku.) Baginda kemudian bersabda, “Wahai `A'ishah! Allah sukakan kesopanan dlm semua hal.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)


Bahkan kebenaran utk mengucapkan selamat kpd non-Muslims pada hari perayaan mereka menjadi lebih dari satu kewajipan jika mereka memberikan ucapan mereka pada peristiwa perayaan Islam, sebab kita diarahkan utk membalas layanan baik dgn layanan yg sama, dan membalas ucapan itu dgn yg lebih baik atau sekurang-kurangnya dgn ucapan yg sama. Allah SWT berfirman: “Apabila kamu diberi ucapan dengan sesuatu ucapan, maka balaslah ucapan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah ucapan itu dengan yang serupa …” (An-Nisa' 4: 86)Seseorang Muslim tidak boleh kurang kebaikan atau kebajikan atau adab-adab dari orang lain , sebagaimana Rasulullah (SAW) menyatakan dalam hadith: “Orang beriman paling sempurna dalam hal iman mereka adalah yg mempunyai akhlak paling mulia.” (Riwayat Ahmad, At-Tirmidhi, Ad-Darmi, dan Abu Dawud), dan Rasulullah (SAW) juga bersabda: “Sesungguhnya aku diutuskan utk menyermpurnakan akhlak mulia.” (Riwayat Ahmad, Al-Bukhari dlm Al-Adab Al-Mufrad dan Al-Bazzar dlm Kashful Astar)

Keutamaan ini akan lebih bertambah jika kita berminat utk mengajak mereka kpd Islam dan menjadikan mereka Muslim, yg merupakan satu kewajipan kpd kita semua, kerana ia tidak boleh dicapai dgn melayan mereka secara kasar, garang dan kejam, tetapi dgn adab-adab mulia dan akhlak mulia. Rasulullah (SAW) berurusan dgn musyrikin Quraysh melalui cara-cara dan adab-adab paling mulia sepanjang hidupnya di Makkah walaupun mereka memusuhi, menyiksa, menindas dan menghina keras baginda (SAW) dan sahabat nya. Ini adalah terbukti dgn kepercayaan luarbiasa yg mereka ada pada baginda, mereka menyimpan harta dan kekayaan mereka pada baginda, ini berpunca dari ketakutan mereka yg harta itu mungkin hilang atau dicuri. Apabila Nabi meninggalkan Makkah ke Madinah, baginda meninggalkan `Ali (RA),yg baginda arahkan utk memulangkan simpanan itu yg telah diamanahkan kpd baginda (SAW).


Maka, tiada halangan yg menghalang seorang Muslim atau pusat Islam dari mengucapkan selamat kpd non-Muslim, sama ada secara lisan atau dgn menghantar kad yg tidak mengandungi rujukan simbol-simbol atau gambar-gambar agama yg akan bercanggah dgn kepercayaan atau prinsip Islam, seperti salib, kerana konsep penyaliban adalah jelas dilarang dan dinafikan oleh Islam. Allah SWT berfirman dlm Qur'an : (...padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa …) (An-Nisa' 4: 156)

Jelaslah, seseorang mendapati dlm perkataan-perkataan biasa utk mengucapkan selamat tiada yg menunjukkan pengiktirafan secara tersurat dan tersirat terhadap sebarang aspek kepercayaan atau agama mereka, bukan juga membenarkannya.

Tiada larangan utk menerima hadiah dan pemberian dari mereka, dgn syarat hadiah-hadiah itu bukannya haram seperti arak atau daging khinzir. Rasulullah (SAW) menerima hadiah dari Raja Mesir dan beberapa yg lain (lihat: Sharh Mushkil Al-Athar karangan At-Tahawi ).


Kami juga ingin menyebut beberapa Fuqaha, seperti Ibn Taymiyah dan muridnya ulama besar Ibn-ul-Qayyim, mengenakan syarat-syarat ketat dan menghadkan kebenaran dalam hal ini dan penglibatan Muslims dalam perayaan-perayaan non-Muslims. Kami mengambil pendirian sama, dgn menasihatkan Muslims jangan merayakan perayaan-perayaan non-Muslims, sama ada mushrikin atau ahli-kitab, seperti yg kita dapati beberapa Muslims sesat merayakan Kristmas seperti mereka yg biasanya merayakan `Eid Al-Fitr dan Al-Adha, dan mungkin lebih lagi. Ini adalah haram, kerana kita Muslims mempunyai perayaan-perayaan tersendiri. Tetapi kami tiada bantahan dalam mengucapkan selamat kpd orang lain pada perayaan-perayaan mereka kalau terdapatnya perhubungan dan persahabatan yg mendorong interaksi sosial yg positif dan persahabatan baik yg mesti berlandaskan syariah Islam yg terbaik dan mulia.


Untuk sambutan dan perayaan patriotic atau nasional, seperti Hari Merdeka ,Hari Union, Hari Ibu, Hari Kanak-kanak dan sebagainya, tiada larangan langsung kpd seseorang Muslim mengucapkan selamat kpd yg lain berkenaan dgn peristiwa- peristiwa itu, dan menyertainya secara langsung sebagai rakyat negara-negara itu , sambil mentaati adab-adab dan peraturan-peraturan Islam dalam semua hal.

Terjemahan dari:
Congratulating Non-Muslims on Their Festive Occasions


http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503546666&pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaEAskTheScholar

Terjemahan zulyusoff: http://zulyusoff.blogspot.com

06 June 2006

Tajuk Fatwa: Adakah Mungkin Untuk Menghubungi Ruh Si Mati?

Soalan:

Wahai Ulama, Assalamualaikum. Untuk 17 tahun perkahwinan saya, satu soalan belum terjawab untuk saya. Saya berharap untuk memperolehi jawapan dari anda. Soalan saya ialah: seorang bapa saudara dari sebelah bapa isteri saya mendakwa yg dia boleh menghubungi ruh syahid yang telah terbunuh beratus tahun dahulu dan dia boleh menyelesaikan sebarang masalah dengan ruh si mati itu Dia mendakwa semuanya itu dilakukan mengikut al_Quran & Sunnah. Sila berikan penjelasan anda ?

Nama Mufti: Sheikh Ahmad Kutty

Jawapan:


Waalaikum mussalam wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Dengan Nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

segala puji dan syukur kpd Allah, dan selawat & salam kpd Rasul Nya.

Wahai Saudara se Islam, terima kasih atas soalan anda, yg menunjukkan anda mempunyai keimanan dan kepercayaan. Allah menyuruh org Islam untuk merujuk kpd orang yang berpengetahuan supaya memahami ajaran Islam dlm semua aspek kehidupan.

Pertamanya, ianya adalah perbuatan syirik (menyekutukan yg lain dgn Allah) dan adalah dosa besar untuk memanggil makhluk ghaib — orang mati, malaikat, syaitan atau jin — untuk pertolongan dan perantaraan.

Dalam menjawab soalan anda , Sheikh Ahmad Kutty, pensyarah kanan dan ulama Islam di Islamic Institute of Toronto, Ontario, Canada, menyatakan:

“Sesungguhnya tiada asas dlm Islam untuk seseorang mendakwa yg dia mampu berhubungan dgn ruh atau semangat si mati , sama ada org yg syahid, wali-wali, atau Rasul-rasul yg bertaraf tinggi, termasuklah Nabi Muhammad (s.a.w), dan menyelesaikan masalah melalui mereka. Dakwaan itu bukan sahaja karut, bahkan mustahil dan mesti di elakkan sama sekali.

Satu ajaran Islam yg nyata, yg ditekankan dlm Qur’an dan Sunnah, ialah hal-hal ghaib (spt apa yg berlaku selepas mati atau masa depan) adalah tertakluk kpd Allah, dan tiada manusia yg boleh mengetahuinya kecuali dlm perkiraan yg dibenarkan oleh Allah. Kita selanjutnya diajar yg tiada yg dapat memberi manfaat atau bahaya kecuali dgn izin Allah,dan oleh sebab itu, kita mesti meminta pertolongan hanya kpd Allah — tidak kira darjat orang yg kita minta tolong.

Lagipun, Qur’an mengutuk secara mutlak kpd sesiapa yg melibatkan diri dlm spekulasi mengenai hal-hal ghaib ; ia di anggap kesalahan amat hina.

Jadi ,ianya tidak mengejutkan jika seseorang mendapati hingga tiada dlm satu contoh pun dlm sumber-sumber yg melibatkan sebarang Rasul-rasul atau Nabi-nabi yg menunjukkan mereka mampu menghubungi ruh si mati.

Sedang tiada satu pun peristiwa Rasul-rasul atau Nabi-nabi Allah menghubungi ruh si mati , kita bagaimana pun mendapati , beberapa kes yg mereka melakukan mukjizat menghidupkan si mati . Satu contoh mudah ialah spt yg diceritakan dlm Surah al-Baqarah mengenai cerita satu pembunuhan. Oleh kerana identity pembunuh tidak diketahui , Allah Mengarahkan Bani Israel melalui Nabi Musa utk mengorbankan seekor kerbau dan memukul mayat itu dgn tulang yg sama . Oleh sebab itu, si mati telah hidup semula , dan dia memberitahu nama pembunuh itu dan dia menutup matanya dan mati. Mukjizat spt ini , kita mesti tegaskan semula, adalah tiada kaitan dgn menghubungi ruh si mati.

Jika, utk kepentingan perbincangan, seseorang yg mengakui kemungkinan menghubungi ruh si mati dan menyelesaikan masalah melalui mereka, jadi soalan-soalan ini perlu dijawab :

1) Kalau mungkin utk manusia menghubungi ruh si mati , jadi kenapa tidak golongan awal Muslims spt sahabat-sahabat Nabi, pengganti-pengganti mereka dsb., menghubungi ruh Nabi Muhammad (s.a.w) dan menyelesaikan masalah melalui dia?

2) Kenapa tidak Abu Bakar, `Umar, `Uthman dan `Ali menghubungi Nabi Muhammad (s.a.w) dan meminta nasihat dalam banyak ujian-ujian dan penderitaan-penderitaan yg dihadapi Ummah selepas kematiannya? Dgn melakukan demikian, jadi mereka mungkin boleh menyelamatkan Ummah drp banyak pertumpahan darah dan perang saudara yg terjadi.

3) Jika menghubungi ruh si mati dan menyelesaikan masalah melalui pertolongan mereka adalah sebahagian kepercayaan Islam, kenapa tidak generasi contoh mengamalkannya? Kenapa kita gagal mencari sebarang pengesahan mengenai hal itu dlm sumber-sumber sah Islam, jika manusia amat-amat memerlukannya ?

4) kalau seseorang secara ikhlas mempercayai yg dia boleh menyelesaikan masalah dgn menghubungi ruh si mati, jadi kenapa dia tidak boleh mendapatkan keperluan biasanya dipenuhi dgn saluran ini? Mari uji dirinya: Sekat segala keperluan asas drp dia dan cabar dia menyelesaikan masalah melalui ruh yg salah di panggil Syahid ; kalau dia jatuh sakit, jangan beri sebarang rawatan kpd nya kerana dia mampu mendapatkannya dgn mudah melalui saluran misteri itu.

Sekarang tertolaklah dakwaan semacam itu yg jelas karut , mustahil dan bertentangan dgn ajaran Islam, jadi kita perlu menjelaskan hal sebenar dakwaan itu. Untuk menjelaskan kita perlu merujuk kpd fakta iaitu mengikut Islam ada alam-alam luar yg tersembunyi drp kita, kepunyaan syaitan dan jin. Makhluk-makhluk itu mempunyai kuasa terhad, walau bagaimana pun hal-hal ghaib (hal-hal melampaui akal , spt yg tidak dapat dilihat) sudah tentu terhad kpd mereka. Sesiapa yg berkhidmat dan berkawan kpd makhluk-makhluk itu boleh menyelesaikan masalah tertentu melalui mereka, tetapi bukanlah hebat sangat, dan tiada sampai melibatkan pendedahan rahsia tersembunyi. Satu lagi factor penting utk difikirkan: makhluk-makhluk itu boleh menjelma dan menyamar sebagai ruh si mati utk menipu pengikutnya.

Apa yg dicatatkan di atas telah disahkan oleh salah seorang bekas ketua yg di salah panggil Spirit Movement di Mesir , yg berpuluh-puluh tahun terlibat dalam hal ini. Selepas bertaubat dan memperbaharui syahadah(pengakuan iman), dia mendedahkan rahsia-rahsia kumpulan itu. Dalam kenyataannya kpd pemberita, dia mengutuk sesiapa yg mendakwa boleh menghubungi ruh si mati . Dia berkata mereka sebenarnya melibatkan makhluk-makhluk jahat spt syaitan dan jin.

Bekas ketua Spirit Movement itu kemudian mededahkan mitos yg adalah mungkin utk mendapat penyembuhan atau diubati melalui saluran-saluran. Dia mengakui —yg dia sendiri sendiri telah membuat dakwaan palsu—tiada kebenaranya. Dia sendiri telah menderitai pelbagai penyakit, dan kalau dia mungkin disembuhkan melalui saluran-saluran itu maka dia tentunya sudah sembuh.”

Di petik , dgn sedikit perubahan, drp: www.islam.ca

Teruskan berhubungan. Kalau anda ada sebarang soalan, jangan ragu-ragu utk menulis kpd kami.
Allah Lebih Mengetahui.

Sumber: Islamonline (http://www.islamonline.net)
Title of Fatwa: Is It Possible to Contact the Spirits of the Dead?Terjemahan zulyusoff http://zulyusoff.blogspot.com