Koleksi Fatwa & Artikel Terjemahan Zul Yusoff

*KHIDMAT PENTERJEMAHAN * TRANSLATION SERVICE* English - Bahasa Melayu Zul 019 6342017 mohd_zol@yahoo.com

15 October 2006

Kesahihan al-Qur'an dan Bible

Soalan

Jika non-Muslim bertanya berkenaan kesahihan al-Qur’an, bagaimana kita boleh menjawab soalan itu dan apakah bukti yang boleh kita berikan mereka yang al-Qur’an dalam bentuknya yang asal sejak daripada permulaan dan tidak pernah dipinda. Juga, Jika non-Muslim bertanya apakah bukti yang kita (Muslim) ada yang Bible sudah diseleweng.

Jawapan Oleh
Shahul Hameed

Wahyu ialah cara utama Allah mengatur alam ini. Terdapat dua aspek berkaitan wahyu. Pertama wahyu itu sendiri dan kedua bukti wahyu itu datang dari Allah. Buktinya datang dalam pelbagai cara. Tetapi, sebelum melihat kepada bukti-buktinya, mari kita secara ringkas berfikir akan wahyu itu dan kenapa wahyu itu penting dalam perancangan alam.

Keperluan asas untuk wahyu adalah untuk menyediakan autoriti moral, untuk memimpin manusia kearah mencapai matlamat kewujudan, yang merupakan kehendak Allah. Tanpa wahyu, kita mungkin hanya akan menghukum apa yang berguna untuk keadaan kita. Tetapi, tujuan kita dalam penciptaan memerlukan satu autoriti yang lebih besar daripada pertimbangan dunia semata-mata. Apa yang betul? Apa yang salah? Ini ialah soalan-soalan berkaitan dengan ciri utama kewujudan dan hanya boleh dijawab oleh Sang Pencipta – Allah.

Al-Qur'an menerangkan perkara ini awal-awal lagi. Al-Qur'an bermula dengan bacaan asas solat al-fatihah – pembukaan. Ini satu doa utama kepada Allah untuk petunjuk . Surah seterusnya al- Qur'an mula menjawab doa ini dengan kenyataan berikut:


Kitab(Al Quran) ini tiada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa

Surah 2 Ayat 2


Apabila merujuk kepada bukti-bukti yang sesuatu kitab sememangnya datang daripada Allah, terdapat banyak pertimbangan. Pertamanya, kita boleh melihat kepada integriti teks dan fakta sejarah mengenai pengumpulan kitab itu. Ini menjelaskan realiti sejarah kitab itu. Kemudian kita boleh melihat bagaimana apa yang dikatakan menjadi bukti berasal dari kalam Tuhan. Pertamanya mari kita lihat pada bukti sejarah dan ketekalan (consistency) akan dakwaan yang dibuat atas setiap kitab.

Al Qur’an

Berkenaan dengan kesahihan al- Qur’an, kita perhatikan perkara-perkara berikut:
Allah memberitahu Rasulullah dalam al-Quran:

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.Surah 75 Ayats 16 - 19

Allah memberi jaminan yang pengumpulan dan penyebaran al- Qur’an adalah terjamin. al- Qur’an di hafal oleh Rasulullah (SAW), yang menerima wahyu ilahi itu, bukan sahaja membaca nya kepada sahabat baginda, tetapi mempelajari nya dengan hafalan. Bahkan, Rasulullah (SAW) mengambil sepenuh usaha untuk memastikan para sahabat juga mempelajari nya dengan hafalan. Rasulullah (SAW) bersabda:

‘Yang terbaik dikalangan kamu (Muslims) ialah mereka yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya.' (Bukhari, VI - No. 546)

Mengikuti arahan Rasulullah (SAW), ramai sahabat baginda mempelajari al-Qur’an dengan menghafal, serta-merta setelah ayat-ayat itu diwahyukan. Imam Suyuti menyebut – dalam Itqan beliau- lebih daripada dua puluh orang yang terkenal yang menghafal wahyu itu. Amalan menghafal al-Qur’an telah amat digalakkan oleh Rasulullah (SAW), bukan sahaja sahabat baginda, tetapi Muslim yang alim kemudiannya juga mengambil berat menghafalnya.

Benar yang al-Qur’an tidak dikumpulkan dalam satu buku semasa masa Rasulullah (SAW); tetapi ayat-ayat itu ditulis dengan cermat dan surah dibaca, bukan hanya semasa solat, tetapi juga pada peristiwa lain. Muslim diajar yang membaca dan mempelajari ayat-ayat al-Qur’an ialah amalan mulia dan mendapat pahala besar. Atas sebab ini, sahabat Rasulullah (SAW) bersungguh-sungguh mempelajari ayat-ayat itu, yang sebahagian besarnya bertanggung-jawab dalam menjaga al-Qur’an dalam hati manusia.

Kisah Omar memeluk Islam amat terkenal. Dalam riwayat Ibn Hisham kita boleh membaca bagaimana Omar meminta adik perempuannya untuk memberikan kepada beliau satu keping al-Qur’an yang tertulis, yang mereka telah baca. Perkara ini ialah bukti amalan menulis ayat-ayat al-Qur’an atas bahan-bahan yang ada sudah dilakukan pada masa awal turun wahyu.

Penulis-penulis riwayat hidup Rasulullah (SAW) dengan jelas mencatatkan yang baginda melantik ramai penulis untuk mencatat wahyu al- Qur’an. Hadith ini membuktikan yang para sahabat telah ada al-Qur’an dalam bentuk bertulis:‘Daripada Ibn Omar: ... Rasulullah (SAW) bersabda: ‘Jangan dibawa al- Qur'an dengan kamu semasa perjalanan, kerana aku takut ia jatuh ke tangan musuh’’.
(Sahih Muslim & Sahih Bukhari)

Jelaslah yang ini merujuk al-Qur’an dalam bentuk bertulis . Terdapat tiga hadith dalam Sahih Bukhari, memaklumkan kita yang Malaikat Jibril selalu membaca al-Qur'an dengan Rasulullah (SAW) sekali setahun, tetapi dia membacanya dua kali bersama baginda pada tahun baginda meninggal. Ini berlaku apabila Rasulullah (SAW) selalu beriktikaf (beribadah bersendirian) selama sepuluh hari setiap tahun (dalam bulan Ramadan), tetapi pada tahun baginda meninggal, baginda beriktikaf selama dua puluh hari. (Bukhari)

Jelaslah dengan sebab-sebab tadi yang tiada perbandingan antara al-Qur’an dan Kitab-kitab suci lain, dalam hal merekod dan menyebarkan kepada generasi kemudian. Sedangkan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan Baru, contohnya, ditulis, diedit dan dikumpulkan dalam jangka panjang, kadang-kala berabad, kandungan al-Qur'an, biar pun wahyu sudah berakhir, masih kekal sama, sehingga hari ini.

Zaid ibn Thabit ialah ketua penulis, yang selalu mencatatkan wahyu, mengikut arahan Rasulullah (SAW). Selepas zaman Rasulullah (SAW), dalam perang Yamama, sebilangan besar huffaz (mereka yang menghafal al-Qur’an) syahid. Maka Abu Bakar melantik Zaid untuk mengumpulkan semua versi al-Quran yang ada bertulis dan membawa satu salinan utama. Disebabkan beliau ialah ketua penulis Nabi, maka beliau orang yang paling sesuai untuk kerja itu.

Apabila beliau menyempurnakan kerja itu, beliau memberikan koleksi al-Qur’an bertulis kepada Abu Bakar, yang Abu Bakar menyimpan bersamanya sehingga kematiannya. Selepas kematian Abu Bakar, Omar, khalifah kedua, akhirnya memberikannya kepada anaknya Hafsa – seorang daripada isteri nabi – untuk dijaga. Daripada koleksi bahan ini Khalifah Othman menyediakan beberapa salinan dalam bentuk kitab lengkap pertama Al-Qur’an. Beberapa salinan ini masih wujud.

Allah memberi jaminan kepada kita dalam al-Qur’an:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.Surah 15 Ayat 9

... sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.Surah 41 Ayats 41 – 42

Untuk fakta sejarah lebih lanjut mengenai masa wahyu al-Qur'an sila baca ‘Ulum al-Quran - An Introduction to the Sciences of the Qur'an – oleh Ahmad Von Denffer

Bible

Apabila kita meneliti sejarah Bible, kita dapati kisahnya berlainan sekali. Pertamanya, Bible bukannya satu kitab; tiada orang Kristian yang boleh mendakwanya sebagai satu kitab, yang diwahyukan kepada Tuhan kepada seorang Nabi. Bahkan, mengikut kepada beberapa pendita Kristian, ia ialah “satu kumpulan kitab-kitab”. Ini bermakna yang Bible telas ditulis oleh ramai pengarang pada pelbagai peringkat dalam sejarah. Ini adalah perbezaan utama antara al-Qur’an dan Bible.

Semua Bible dibahagikan kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri daripada kitab-kitab yang ditulis sebelum Nabi Isa al-Masih. Kemudian, Perjanjian Baru terdiri daripada kitab-kitab yang ditulis selepas Nabi Isa al-Masih.

Mengikut kepada Encyclopedia Universalis (Paris, 1974 edition, Vol. A pp. 246- 263: Entri: Bible, yang ditulis oleh J.P. Sandroz, Professor di Dominican Faculties, Saulchoir), Perjanjian Lama muncul sebagai satu kesusasteraan agung bagi orang Yahudi, daripada asalnya hingga kedatangan agama Kristian.

Kandungan kitab itu ditulis, disiapkan dan disemak antara kurun Kesepuluh dan pertama Sebelum Masihi. Kitab itu ialah kumpulan hasil kerja pelbagai panjang dan pelbagai genre yang banyak. Kitab itu ditulis dalam beberapa bahasa, pada tempoh lebih sembilan ratus tahun, berdasarkan tradisi lisan. Banyak hasil kerja itu dibetulkan dan disiapkan, mengikut peristiwa atau keperluan khas, selalunya pada tempoh yang sanggat lama di antara satu sama lain.

Untuk memahami apa yang Perjanjian Lama menggambarkan, penting untuk mengekalkan maklumat ini, yang disahkan dengan tepat kini oleh pakar yang amat layak. ‘Satu wahyu dicampur-aduk dengan kesemua penulisan itu, tetapi semua yang kita ada kini ialah apa yang mereka lihat sesuai untuk ditinggalkan kepada kita. Mereka ini memanipulasikan penulisan itu untuk menggembirakan diri mereka, mengikut kepada keadaan yang mereka berada dan keperluan yang mereka hadapi.’ (The Bible, Qur’an and Modern Science - by Maurice Bucaille.)

Kita juga dapati dalam The Interpreter's Dictionary Of The Bible:

‘Naskah asal kitab Perjanjian Baru sudah pasti telah lama hilang. Fakta ini tidak sepatutnya menyebabkan kejutan. Pertamanya, kitab itu ditulis di atas papyrus, bahan yang sangat rapuh dan mudah musnah. Keduanya, dan mungkin bahkan lebih penting , naskah asal Perjanjian Baru tidak dilihat sebagai kitab oleh mereka dari masyarakat Kristian awal.’ (George Arthur Buttrick - Ed.: The Interpreter's Dictionary Of The Bible, Volume 1, p. 599 – under: ‘Text, New Testament').

Perjanjian Baru mengandungi 39 kitab. Empat kitab pertama dikenali sebagai Injil, yang menceritakan kisah Isa. Kitab yang lain ditulis oleh mereka yang dikatakan pengikutnya. Yang paling utama antara mereka ialah St. Paul, yang menulis tiga belas kitab. Yang menghairankan dalam hal itu ialah St. Paul ini, walaupun sezaman dengan Isa, tidak pernah berjumpa beliau, dia bukan dikalangan dua belas orang pengikut yang di pilih oleh Isa sendiri! Akan tetapi, ideanya, bukannya daripada Isa atau sebahagian pengikut beliau, yang telah memberi bentuk utama kepada agama Kristian moden!

Empat penulis Injil ialah Matthew, Mark, Luke dan John. Dikalangan pengikut Isa, kita jumpa semua nama ini kecuali Luke. Paderi-paderi Gereja mengajarkan pengikutnya yang penulis Injil ialah “saksi” kepada perbuatan Isa. Tetapi pengkaji moden menjelaskan yang penulis Injil dan pengikut itu ialah orang yang berbeza. Contohnya, ada pengikut yang bernama Matthew, tetapi Injil Matthew bukannya ditulis oleh Matthew ini ! Injil The King James Version menjelaskan fakta ini, lihat tajuk Injil-injil: Injil mengikut Matthew, Injil mengikut Mark… dan sebagainya, dan bukannya Injil oleh Matthew, Gospel oleh Mark dan sebagainya.

Ajaran Kristian ialah Injil-injil ini, sebagaimana Perjanjian Baru yang lain, adalah “kalam Tuhan”. Mereka berkeras mengatakan yang penulis Injil diilhamkan oleh Tuhan semasa menulis, dan supaya tidak berlaku kesalahan. Jika ini benar, bagaimana boleh mereka menjelaskan percanggahan dikalangan pelbagai Injil akan banyak perkara? Contohnya Matthew dan Luke memberikan dua salasilah Isa yang berbeza. (Lihat Matthew: 1:1-17; dan Luke 3: 23-38). Hanya beberapa nama dalam dua senarai itu sepadan!

Terdapat banyak lagi bukti dalaman dalam kitab Bible, yang membuktikan yang kitab ini tidak terkawal dengan pasti daripada penyelewengan. Tetapi bagi matlamat kita, saya harap maklumat tadi sudah cukup. Sudah jelas, dari fakta di atas, al-Qur’an yang kita ada kini, ialah teks yang sahih. Sedangkan dakwaan keaslian Bible (kedua-dua Perjanjian Lama dan Baru) adalah palsu.

Beralih daripada realiti sejarah kitab-kitab itu, terdapat banyak maklumat mengenai kandungan al-Qur'an. Satu ujian utama terhadap sesuatu kitab yang boleh dijadikan pengukur yang kitab itu kalam Tuhan ialah ketekalan (consistency) kandungannya dan ketekalannya dengan sains sepanjang masa. Dakwaan itu tidak boleh di buat atas Bible dengan sains tetapi dakwaan itu boleh dibuat atas al-Qur'an dan benar.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.Surah 4 Ayat 82

Terjemahan daripada: The authenticity of the Qur'an and the Bible

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123996015712&pagename=IslamOnline-English-AAbout_Islam/AskAboutIslamE/AskAboutIslamE

Perterjemah: Zul Yusoff http://zulyusoff.blogspot.comHak Ibu Atas Gaji Anak Lelakinya

Soalan:

Sila jawab soalan berikut berpandukan al-Quran dan Sunnah:

  • Adakah seorang ibu berhak ada atas gaji anak lelakinya. Adakah anak lelaki mesti meminta kebenaran ibunya untuk membelanjakan gajinya. Bolehkan ibu menghalang anak lelakinya daripada berbelanja atas keluarga anaknya yang termasuk si isteri dan anak-anak ?


  • Apakah hak yang ibu-bapa ada selepas perkahwinan. Adakah menantu perempuan mesti meminta kebenaran suaminya atau kebenaran ibu mertuanya jika dia perlu membelanjakan daripada gaji suaminya atau jika dia mahu menghadiahkan beberapa pakaian yang dia beli daripada gaji suaminya.


Disini saya ingin memaklumkan yang ibu mertua saya telah memberitahu saya yang adalah haknya yang saya mesti meminta kebenarannya sebelum saya menghadiahkan apa-apa daripada gaji anaknya kerana dia ada hak atas gaji anaknya. Jazakum Allahu khayran.


Jawapan Oleh
Monzer Kahf

Mesti di jelaskan yang perhubungan antara seorang perempuan dengan ibu-bapa mertuanya dan seorang lelaki dengan ibu-bapa mertuanya berdasarkan persefahaman dan prinsip umum kebaikan (husn al-mu`asharah).

Walaupun seseorang Muslim diwajibkan untuk berlaku baik dan menghormati ibu-bapanya, ibu-bapanya tidak boleh mengikut hukum Shari`ah menentukan harta, termasuk gaji, anak-anak dewasa mereka tanpa kebenaran.

Dalam jawapan beliau kepada soalan anda, Dr. Monzer Kahf, seorang pakar ekonomi terkenal dan kaunselor menyatakan yang berikut:

Wahai saudari seIslam, Saya ingin berterus-terang kepada anda kerana saya fikir yang melainkan kita sangat jelas akan hal-hal itu, kita akan tidak mampu menyelesaikan banyak masalah sosial dalam masyarakat dan umat kita. Kegagalan kita untuk berbuat demikian akan memberikan ruang kepada pihak sekular dan orang lain yang tidak membawa nilai Islam untuk mengambil peranan dalam cuba membawa penyelesaian yang bercanggah dengan budaya dan nilai kita. Perkara berikut ialah prinsip-prinsip yang menentukan hal-hal berkaitan soalan anda mengikut Shari`ah:

1. Seorang suami diwajibkan menanggung isterinya mengikut tahap pendapatannya dan kekayaannya. Ini dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kewajipan ini disebabkan oleh akad perkahwinan dan diwajibkan sama ada si isteri kaya atau miskin atau mempunyai pendapatan sendiri atau tidak. Seseorang wanita berkahwin tidak diwajibkan untuk menanggung dirinya dari wangnya sendiri.

2. Seseorang isteri boleh mengambil daripada harta suaminya (kekayaan, pendapatan, gaji, dan aset-aset lain) walaupun jika dia tidak ada kebenaran yang jelas dari si suami dengan tujuan untuk membayar apa-apa yang diperlukan untuk perbelanjaan peribadi dan keluarga secara kebiasaan. Ini termasuk dalam memberikan sedekah apabila orang memberikan kepada si miskin dan yang memerlukan apabila berlaku sesuatu peristiwa. Hal ini dijelaskan sekurang-kurangnya dua hadith Rasulullah (SAW) yang menyatakan seorang isteri ialah pengurus rumah dan harta suaminya, dan isteri bertanggung-jawab kepada perbuatannya dan Hadith berkenaan Hindun isteri kepada Abu Sufian [ yang dia meminta kepada Rasulullah (SAW) kebenaran untuk mengambil wang suaminya untuk berbelanja untuk keluarganya tanpa kebenaran suaminya dan Rasulullah (SAW) membenarkan dia mengambil yang seadilnya bersesuaian dengan keperluan keluarganya].

3. Ibu-bapa berhak menerima khidmat dan perbelanjaan daripada anak-anak mereka, yang bujang atau berkahwin, jika mereka memerlukan. Kebaikan kepada ibu-bapa diwajibkan sama ada ibu-bapa dalam memerlukan atau tidak. Ini bermakna anak-anak diwajibkan untuk berbelanja untuk ibu-bapa mereka hanya jika ibu-bapa memerlukan, tetapi jika ibu-bapa tidak memerlukan, anak-anak diwajibkan juga membuat baik dan menghormati kepada ibu-bapanya, dalam kedua-dua hal kewangan dan sosial. Tetapi ibu-bapa tidak boleh mengikut hukum Shari`ah menentukan harta, termasuk gaji, anak-anak dewasa mereka tanpa kebenaran mereka. Ibu–bapa yang tinggal dengan anaknya, dan menerima wang daripada anaknya boleh memberikan sedekah mengikut keadaan mereka.

4. Harta suami dan isteri secara hukum tidak sepatutnya dicampur-aduk sekali.
Ini bermakna setiap orang daripada pasangan bebas daripada segi kewangan daripada yang lain. Suami tiada hak menentukan harta isterinya , isteri atas kehendaknya bebas menentukan apa-apa yang suka dengan hartanya (termasuk hadiah yang diberikan oleh suami), dia tidak perlu meminta kebenaran daripada suaminya, bahkan suami tidak perlu tahu akan hal ini. Tambahan lagi, suami dan ibu-bapa suami tiada hak mencampuri hal ini.

Walaupun lelaki berkahwin dan perempuan berkahwin diwajibkan untuk menolong dan berbakti kepada ibu-bapa mereka, perhubungan antara seorang perempuan dengan mertuanya dan seorang lelaki dengan mertuanya berdasarkan persefahaman dan prinsip umum kebaikan (husn al-mu`asharah). Isteri tidak diwajibkan mentaati atau berbakti kepada ibu mertuanya, dan suami tidak diwajibkan mentaati atau berbakti kepada ibu mertuanya. Tiada hukum dalam Shari`ah kita yang meletakkan kewajipan atas perempuan berkahwin kepada ibu-bapa mertuanya kecuali prinsip umum persefahaman, kebaikan, penghormatan, dan menghormati yang tua.

Terjemahan dari: Rights of a Mother Over Her Son's Salary

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1145175676533&pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaEAskTheScholar

Penterjemah: zulyusoff http://zulyusoff.blogspot.com

HAK ANAK-ANAK MENURUT ISLAM

SOALAN:

Apakah hak anak-anak?

JAWAPAN :

Allah telah memberikan anak-anak hak atas ibu-bapa mereka seperti ibu-bapa mempunyai hak keatas anak-anak mereka.

Telah diriwayatkan bahawa Ibn ‘Umar berkata:
“Allah telah memanggil mereka abraar (orang yang baik) kerana mereka menghormati (barru) bapa-bapa mereka. Seperti ayah anda ada hak atas anda, begitu juga anak-anak anda ada hak atas anda.

Al-Adab al-Mufrad, 94.

Rasulullah (SAW) bersabda, mengikut satu hadith yang diriwayatkan Abdullah ibn ‘Umar, “… dan anak-anak anda ada hak atas anda.” Muslim, 1159.

Hak anak atas ibu-bapa mereka termasuk beberapa yang datang walaupun sebelum anak-anak itu dilahirkan, contohnya:

1 – Memilih isteri yang baik untuk menjadi ibu yang baik.

Adalah diriwayatkan dari Abu Hurayrah (RA) yang Nabi (SAW) bersabda: “Seorang perempuan dikahwini untuk empat sebab: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan ketaatan agamanya. Berkahwinlah dengan seseorang yang taat agamanya, semoga tangan anda di seliputi debu (iaitu semoga anda makmur).” (Riwayat al-Bukhaari, 4802; Muslim, 1466).

Shaykh ‘Abd al-Ghani al-Dahlawi berkata: Pilihlah dari kalangan wanita yang taat beragama dan baik, dan yang berketurunan baik, kerana perempuan yang berketurunan tidak baik, sifat buruknya mungkin di turunkan kepada anak-anak nya. Allah berfirman (yang bermaksud):

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik,”
[al-Nur 24:3]

Bahkan Islam menasihatkan keserasian dengan tujuan harmoni dan untuk mengelakkan seorang menjadi malu jika dia berkahwin ke dalam keluarga yang tidak sesuai.

Sharh Sunan Ibn Maajah, 1/141

Hak selepas anak-anak dilahirkan:

1 – Adalah Sunnah untuk membuat tahneek kepada anak-anak selepas dia dilahirkan:

Telah diriwayatkan Anas ibn Maalik (RA) berkata:
Anak Abu Talhah sakit. Abu Talhah keluar dan anak itu mati, dan apabila Abu Talhah kembali dia berkata, “Apa khabar anakku?” Umm Sulaym (isterinya) berkata, ‘Dia lebih diam dari biasa.” Maka isterinya membawa makanan dan dia makan, kemudian dia mengadakan persetubuhan dengan isterinya, dan apabila selesai isterinya berkata, “Mereka telah kebumikan anak itu.” Pagi esoknya, Abu Talhah pergi kepada Rasulullah (SAW) dan memberitahunya apa yang telah terjadi. Dia berkata, “Adakah kamu mengadakan persetubuhan malam tadi?” Dia berkata, “Ya.” Baginda bersabda, “Ya Allah, rahmatilah mereka.” Isterinya kemudian melahirkan seorang bayi lelaki. Abu Talhah berkata kepada ku, “Jaga lah dia sehingga aku membawanya ke Rasulullah (SAW).” Dia membawa bayi itu kepada Rasulullah (SAW) dan aku mengirimkan sedikit kurma dengan dia. Rasulullah (SAW) mengambil bayi dan bersabda, “Ada apa-apa bersamanya?” Mereka berkata, “Ya, sedikit kurma.” Rasulullah (SAW) mengambil beberapa kurma dan mengunyahnya, kemudian baginda ambil sedikit dari mulut baginda dan letak kurma itu dalam mulut anak itu (tahneek), dan menamakan anak itu ‘Abdullah.

Riwayat al-Bukhaari, 5153; Muslim, 2144

Al-Nawawi berkata:

Ulama bersepakat yang adalah mustahabb( digalakkan) untukmembuat tahneek dengan kurma untukanak selepas anak itu dilahirkan; jika tiada kurma maka gunakan sebarang yang manis. Kurma itu harus dikunyah sehingga ia menjadi cukup lembut untuk ditelan, maka mulut anak itu dibuka dan sedikit kurma diletakkan dalam mulutnya.

Sharh al-Nawawi ‘ala Muslim, 14/122-123

2 – Anak-anak itu mesti diberikan nama yang baik, seperti ‘Abdullah atau ‘Abdul Raman.

Adalah diriwayatkan dari Naafi’ yang Ibn ‘Umar berkata: Rasulullah (SAW) bersabda :
“Nama-nama kamu yang disukai Allah ialah ‘Abdullah dan ‘Abdul Raman.”
(Riwayat Muslim, 2132)

Adalah mustahabb (digalakkan) untuk memberi anak-anak itu nama Nabi:


Telah diriwayatkan Anas ibn Maalik bersabda: Rasulullah (SAW) bersabda: “Seorang anak telah dilahirkan kepada ku malam tadi dan aku memanggilnya dengan nama bapa ku Ibrahim.”
Riwayat Muslim, 2315

Adalah mustahabb (digalakkan) untuk menamakan anak itu pada hari ke tujuh, tetapi tiada salah untuk menamakan nya pada hari kelahiran nya, sebab hadith yang dipetik diatas.


Telah diriwayatkan dari Samurah ibn Jundub yang Rasulullah (SAW) bersabda: “Setiap anak berada dalam tuntutan untuk ‘aqiqah nya yang sepatutnya disembelih untuknya pada hari ke tujuh, kepala nya harus dicukur dan dia diberi nama.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, 2838; disahihkan oleh Shaykh al-Albaani dalam Saheeh al-Jaami’, 4541

Ibn al-Qayyim berkata:

Tujuan memberi nama adalah untuk mengenal-pasti sesuatu itu, kerana jika sesuatu yang tiada nama maka susah untuk merujuk nya. Jadi dibenarkan untuk menamakan anak pada hari kelahirannya, dan dibenarkan untuk menangguhkan memberi nama hingga hari ketiga, atau sehingga hari ‘aqiqah, atau sebelum atau selepas itu. Hal ini adalah besar ruangnya”

Tuhfat al-Mawlud, halaman 111

3 – Adalah Sunnah untuk mencukur kepala anak-anak pada hari ketujuh dan untuk memberi sedekah dengan perak seberat rambut itu .

Telah diriwayatkan yang ‘Ali ibn Abi Taalib berkata: Rasulullah (SAW) menyembelih seekor biri-biri untuk‘aqiqah bagi al-Hasan, dan baginda bersabda, “Wahai Faatimah, cukur kepalanya dan beri sedekah dengan perak seberat rambutnya.” Jadi Fatimah menimbang rambut itu dan beratnya adalah satu dirham atau sebahagian dari satu dirham.
.
Riwayat al-Tirmidhi, 1519; di kelaskan hasan oleh Shaykh al-Albaani dalam Saheeh al-Tirmidhi, 1226.


4 – Adalah mustahabb (digalakkan) untuk si bapa untuk membuat ‘aqiqah, seperti dinyatakan dalam hadith yang dipetik diatas, “Setiap anak berada dalam tuntutan untuk‘aqiqah nya.”

Dua biri-biri dikorbankan untuk lelaki dan satu untuk perempuan.

Telah diriwayatkan daripada ‘Aishah yang Rasulullah (SAW) mengarahkan mereka (untuk mengorbankan) dua ekor biri-biri yang sama untuk lelaki dan seekor untuk perempuan.

Riwayat oleh al-Tirmidhi, 1513; Saheeh al-Tirmidhi, 1221; Abu Daud, 2834; al-Nasaa’i, 4212; Ibn Maajah, 3163

5 – Khatan

Telah diriwayatkan Abu Hurayrah berkata: Rasulullah (SAW) bersabda:
“ Fitrah ada dalam lima perkara, atau lima perkara ialah sebahagian daripada fitrah: berkhatan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur misai.”

Riwayat oleh al-Bukhaari, 5550; Muslim, 257

Hak anak-anak dalam pendidikan dan asuhan:

Telah diriwayatkan daripada ‘Abdullah (RA) yang Rasulullah (SAW) bersabda:
“Setiap dari kamu adalah pengembala dan bertanggung-jawab untuk biri-biri nya. Pemimpin yang memimpin manusia adalah pengembala dan bertanggung-jawab atas mereka. Lelaki adalah pengembala untuk ahli rumahnya dan bertanggung-jawab atas mereka. Perempuan adalah pengembala atas rumah dan anak-anak suaminya dan bertanggung-jawab atas mereka. Hamba adalah pengembala atas harta tuannya dan bertanggung-jawab atas harta itu. Setiap kamu adalah pengembala dan setiap kamu adalah bertanggung-jawab atas biri-biri kamu.”

Riwayat oleh al-Bukhaari, 2416; Muslim, 1829.

Jadi ibu-bapa mesti berhati-hati dalam mengajar anak-anak mereka tugas-tugas dalam Islam dan kebaikan lain yang di syaratkan dalam shariah, dan hal-ehwal dunia yang mereka perlu dengan tujuan untuk hidup secara sopan dalam dunia ini.

Manusia sepatutnya mula dengan mengajar mereka benda-benda paling penting, kemudian benda lebih penting. Jadi dia mula mengajar mereka ‘aqidah yang betul, bebas dari syirik dan bid’ah. Kemudian dia mengajar mereka tatacara ibadah, terutamanya solat. Kemudian dia mengajarkan mereka dan melatih mereka adab dan sifat mulia, dan semua yang baik-baik.

Allaah berfirman (yang bermaksud):

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."”
[Luqmaan 31:13]

Adalah diriwayatkan daripada ‘Abd al-Malik ibn al-Rabee’ ibn Sabrah dari bapa nya yang datuknya berkata: Rasulullah (SAW) bersabda:
“Ajarlah anak-anak bersolat bila dia berumur tujuh tahun, dan pukul dia jika dia tidak solat bila dia berumur sepuluh tahun.”

Riwayat oleh al-Tirmidhi, 407; Abu Daud, 494. Di kelaskan sahih oleh Shaykh al-Albaani dalam Saheeh al-Jaami’, 4025

Telah diriwayatkan al-Rubayyi’ bint Mu’awwidh berkata:
Rasulullah (SAW) menghantar pesanan pada pagi Hari Asyura’ ke kawasan yang orang Ansaar tinggal (di pinggir Madinah), dengan bersabda: Sesiapa yang tidak berpuasa pada pagi ini, biarkan dia tidak makan sepanjang hari, dan sesiapa yang mulai berpuasa pagi ini, biarkan dia menyempurnakan puasanya. Dia berkata: Kami selalu melakukan puasa ini selepas itu, dan kami selalu mengajak anak-anak kami puasa dan membuat untuk mereka mainan dari kapas; jika seorang dari mereka menangis untuk makanan kami akan beri dia mainan itu sehingga sampai masa untuk buka puasa.

Riwayat oleh al-Bukhaari, 1859; Muslim, 1136

Telah diriwayatkan al-Saa’ib ibn Yazeed berkata: Saya di bawa untuk menunaikan Haji dengan Rasulullah (SAW) apabila saya berumur tujuh tahun.

Riwayat oleh al-Bukhaari, 1759

Mengajar Adab dan Sifat Mulia:

Setiap ibu-bapa mesti melatih anak-anak mereka dengan sifat mulia dan adab sopan, sama ada kepada Allah, Nabi Nya Rasulullah (SAW), kearah Qur’aan dan ummah mereka , dan dengan sesiapa yang mereka kenal dan ada hak atas mereka. Mereka tidak sepatutnya berperangai buruk dengan siapa yang mereka bergaul, jiran mereka atau kawan mereka.

Al-Nawawi berkata:

Si ayah mesti mendisiplinkan anak-anak nya dan mengajar mereka apa yang dia perlu tahu akan tanggung-jawab agama. Pendidikan ini adalah wajib kepada si ayah dan semua mereka yang menjaga anak-anak sebelum anak-anak itu mencapai usia remaja. Ini dinyatakan oleh al-Shaaf’i dan sahabatnya. Al-Shaafa’i dan sahabatnya berkata : Pedidikan ini wajib atas si ibu, jika tiada si ayah, kerana ia adalah sebahagian dari asuhan anak-anak dan mereka ada hak dalam hal itu dan perbelanjaan untuk pendidikan itu bolehlah diambil daripada harta si anak itu sendiri. Jika si anak tiada harta maka orang yang wajib menanggung dia hendaklah menanggung pendidikannya, kerana itu adalah salah satu perkara yang dia perlukan. Wallahualam.

Sharh al-Nawawi ‘ala Saheeh Muslim, 8/44

Si ayah mesti membesarkan mereka dengan adab mulia dalam semua perkara, makan, minum, berpakaian, tidur, keluar dari rumah, masuk ke rumah, memandu kenderaan, dan sebagainnya, dan dalam semua hal-ehwal mereka. Dia mesti mengasuh mereka dengan sifat manusia baik, seperti suka berkorban, mengutamakan yang lain, menolong orang, adab mulia dan sifat dermawan. Dia mesti menjauhkan mereka dari sifat buruk seperti sifat penakut, kedekut, adab buruk, kurang cita-cita, dan sebagainya.

Al-Manaawi berkata:

“Seperti ibu-bapa anda mempunyai hak atas anda, begitu juga anak anda ada hak atas anda, bahkan banyak hak, seperti mengajar mereka tanggung-jawab individu, mengajar mereka adab Islam, memberikan mereka pemberian yang sama , sama ada itu hadiah, wakaf, atau hadiah lain. Jika keutamaan di tunjukkan tanpa alasan, itu dianggap tidak sah oleh sesetengah ulama dan makruh oleh yang lain.

Fayd al-Qadeer, 2/574

Si ayah mesti melindungi anak-anak lelaki dan perempuan nya dari perkara yang boleh membawa mereka dekat kepada Neraka. Allaah berfirman (yang bermaksud)

“Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
[al-Tahreem 66:6]

al-Qurtubi berkata

al-Hasan mentafsirkan ayat ini dengan berkata, Suruhlah mereka dan larang mereka. Seorang ulama berkata: (Frasa) peliharalah (atau lindungilah) dirimu termasuk anak-anak, kerana anak-anak sebahagian dari diri nya, seperti dalam ayat (yang bermakna): “…Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian …” [al-Nur 24:61], di mana saudara-mara tidak dinyatakan secara individu. Jadi si ayah sepatutnya mengajarkan anak-anak perkara yang halaal dan perkara yang haram, dan mengajarkan anak-anak menjauhi dosa, dan mengajarkan anak-anak hukum lain.

Tafseer al-Qurtubi, 18/194-195.

Perbelanjaan:


Ini ialah satu tugas si bapa terhadap anak-anaknya; maka dilarang si bapa dari mengabaikan atau cuai dalam hal ini, bahkan dia diwajibkan untuk melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati.

Telah diriwayatkan ‘Abdullaah ibn ‘Amr (RA) berkata: Rasulullah (SAW) bersabda:
“Cukup berdosa bagi seseorang jika dia mengabaikan mereka yang dia diwajibkan menanggung.”

Riwayat Abu Daud, 1692; di anggap hasan oleh Shaykh al-Albaani dalam Saheeh al-Jaami’, 4481.


Hak utama yang lain ialah memberikan anak itu asuhan baik dan menjaganya dengan cermat – terutamanya jika anak-anak itu perempuan. Rasulullah (SAW) menggalakkan amalan mulia ini.

Telah diriwayatkan ‘Aishah isteri kepada Rasulullah (SAW) berkata:
Seorang perempuan datang kepada ku dengan dua orang anak perempuan dan meminta makanan dari ku, dan aku tidak menjumpai sesuatu kecuali satu biji tamar yang aku berikan kepada nya. Dia berkongsi tamar itu dengan dua anak perempuannya, kemudian dia bangun dan pergi. Rasulullah (SAW) masuk dan aku memberitahunya apa yang telah berlaku. Baginda bersabda: “Sesiapa yang menjaga anak-anak perempuan itu dan menjaga mereka dengan baik, mereka akan jadi pelindung untuk dia dari Neraka.”

Riwayat al-Bukhaari, 5649; Muslim, 2629

Satu perkara penting lain yang merupakan hak anak-anak yang mesti diberi perhatian ialah melayan anak-anak dengan adil . Hak ini ditegaskan oleh Rasulullah (SAW) dalam hadith sahih: “Takutilah Allah dan layan anak-anak kamu dengan adil.” (Riwayat al-Bukhaari, 2447; Muslim, 1623).

Tidak dibenarkan untuk menunjukkan keutamaan kepada perempuan atas lelaki, sebagaimana tidak dibenarkan untuk menunjukkan keutamaan kepada lelaki atas perempuan. Jika si bapa membuat kesalahan ini dan menunjukkan keutamaan kepada sesetengah anak-anak nya atas yang lain, dan tidak melayan mereka dengan adil, ini akan mendorong kepada banyak keburukan, seperti:

Bahaya itu akan menimpa si bapa itu sendiri, kerana anak-anak itu yang dinafikan atau ditekan akan membesar dengan membencinya. Rasulullah (SAW) memaklumlan hal ini dalam hadith yag diriwayatkan Muslim (1623) apabila dia berkata kepada Abu al-Nu’maan, “Adakah kamu mahu mereka menghormati kamu dengan adil?” Dia berkata, “Ya.” Dalam perkataan lain, jika anda mahu mereka semua menghormati anda dengan adil, maka jadilah adil dalam memberikan mereka hadiah.

Akibat buruk lain ialah anak-anak membenci satu sama lain, dan menyalakan api kebencian dan permusuhan antara mereka.

Wallahualam

Terjemahan dari: Rights of children
Sumber:
http://www.islamonline.com/
Penterjemah: zulyusoff http://zulyusoff.blogspot.com