Koleksi Fatwa & Artikel Terjemahan Zul Yusoff

*KHIDMAT PENTERJEMAHAN * TRANSLATION SERVICE* English - Bahasa Melayu Zul 019 6342017 mohd_zol@yahoo.com

29 June 2006

Berurusan Secara Baik Dgn Non-Muslim

Oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Islam tidak melarang Muslim dari membuat kebaikan dan kebajikan kpd orang yang beragama lain, walaupun jika mereka penyembah berhala dan musyrikin. Bagaimanapun, Islam memandang kepada ahli kitab, iaitu, Yahudi dan Kristian, dengan pandangan istimewa, sama ada mereka tinggal dalam masyarakat Muslim atau diluar.

Al-Qur'an tidak memanggil Yahudi dan Kristian tanpa berkata, "Wahai Ahli Kitab " atau "Wahai Kamu yg telah diturunkan Kitab," menunjukkan mereka pada asalnya adalah manusia dari agama wahyu. Atas sebab ini, wujud satu perhubungan persaudaraan yg aman dan bersifat kerohanian antara mereka dan Muslim, semuanya mempunyai persamaan dlm ajaran satu agama yg diutus oleh Allah melalui Nabi-Nabi Nya . Dlm al-Qur'an, Allah berfirman, (Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada mu(Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.) (Ash-Shura 42:13).

Muslim adalah diwajibkan utk beriman kepada semua kitab-kitab yg diturunkan oleh Allah kepada Nabi-nabi yg diutus oleh Nya, jika tidak mereka tidak dianggap sebagai benar-benar beriman. Allah berfirman dlm al-Qur'an seperti berikut:

(Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya"..) (Al-Baqarah 2:136)

Selanjutnya, jika ahli Kitab membaca al-Qur'an, mereka akan berjumpa dlm nya pujian kepada kitab-kitab, Nabi-nabi, dan rasul-rasul mereka.

Dlm berdialog dgn ahli Kitab, Muslims seharusnya mengelakkan pedekatan-pendekatan yg menyebabkan perbalahan atau memulakan pertelingkahan, Allah berfirman, (Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.) (Al-`Ankabut 29:46)

Kita telah melihat bagaimana Islam membenarkan makan dengan ahli kitab, berkongsi daging yg mereka sembelih, dan berkahwin dgn perempuan mereka, perkahwinan adalah perhubungan kasih-sayang dan rahmat bersama. Allah SWT berfirman, (Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,) (Al-Ma'idah 5:5).

Warganegara Non-Muslim Dlm Negara Muslim

Arahan di atas melibatkan semua ahli kitab di mana saja mereka berada. Mereka orang yang tinggal dibawah pelindungan kerajaan Islam menikmati hak-hak istimewa. Mereka dirujuk sebagai "orang yg dilindungi " (ahl adh-dhimmah atau dhimmi), bermakna yg Allah, Nabi Nya (SAW), dan ummah Muslim telah mengadakan satu perjanjian dgn mereka yg mereka boleh tinggal dgn baik dan selamat dibawah kerajaan Islam.

Dlm istilah modern, dhimmi adalah "warganegara" negara Muslim. Dari zaman terawal Islam sampai sekarang, Muslims telah bersepakat yg dhimmi menikmati hak-hak yg sama dan memiliki tanggung-jawab yg sama dgn Muslim sendiri, pd masa yg sama bebas utk mengamalkan agama mereka.

Nabi (SAW) menegaskan tugas Muslim terhadap dhimmi, mengancam sesiapa yg menganiaya mereka dgn murka dan azab Allah. Nabi diriwayatkan telah bersabda, "Sesiapa yg menganiya seorang dhimmi menganiaya aku, dan sesiapa menganiaya aku menggangu Allah" (At-Tabarani).

Baginda juga bersabda, "Sesiapa menaniaya seorang dhimmi, aku adalah musuh nya, dan aku akan jadi musuhnya pada Hari Kebangkitan " (Al-Khatib).


"Pada Hari Pengadilan, Aku akan menyoal sesiapa yg menzalimi seseorang dari ahli dhimmi, atau menafikan hak nya, atau meletakkan tanggung-jawab atasnya yg diluar kekuatannya, atau mengambil sesuatu dari nya bercanggah dgn kemahuannya " (Abu Dawud).

Penganti-penganti Nabi telah memelihara hak-hak dan kesucian warganegara non-Muslim ini, dan ahli-ahli feqah Islam, walaupun pelbagai pendapat mereka berkenaan hal lain, mereka sependapat dlm menekankan hak-hal ini.

Shahab Ad-Deen Al-Qarafi, ahli feqah mazhab Maliki, berkata yang berikut:

Perjanjian perlindungan itu mewajibkan kita beberapa tanggung-jawab kepada ahl adh-dhimmah. Mereka adalah jiran kita, dibawah perlindungan dan pertahanan kita yg dijamin oleh Allah, Rasulullah (SAW) dan agama Islam. Sesiapa yg mengingkari tanggung-jawab ini terhadap mereka, dgn merosakkan maruah nya , atau mencederakannya, telah ingkar Perjanjian dgn Allah, Rasul nya, dan perbuatannya bercanggah dgn ajaran Islam. (Al-Furuq)

Dan Ibn Hazm, ahli fikah mazhab Zahiri , berkata yg berikut:

Jika seorang dhimmi diancam oleh satu musuh, adalah kewajipan kita utk melawan musuh itu dgn tentera dan senjata. Dgn ini, kita akan menghormati Perjanjian dgn Allah dan Rasul Nya. Utk menyerahkan dia kpd musuh itu bermakna mengkhianati Perjanjian dgn Allah dan Rasul Nya. (Marati bAl-Ijma')

Konsep berurusan Secara Baik Dgn Non-Muslims

Sekarang soalan berikut muncul: Bagaimana boleh kita tunjukkan kebaikkan, kasih-sayang, dan layanan mulia kpd non-Muslims sedangkan Allah SWT melarang Muslims dari mengambil orang tidak beriman sebagai penaung, sekutu, dan penyokong dlm ayat-ayat yg berikut:

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya) (Al-Ma'idah 5:54-55)


Jika jawapan kpd ini adalah yg ayat-ayat ini bersyarat, untuk dilaksanakan kpd setiap yahudi, Kristian, atau bukan-Muslim. Menafsirkan ia dlm keadaan ini bercanggah dgn saranan al-Qur'an yg menggalakkan persaudaraan dan kebaikan kpd org yg baik and cintakan keamanan dari setiap agama, disamping ayat-ayat yg membenarkan perkahwinan kepada perempuan ahli Kitab, yg Allah berfirman mengenai perkahwinan, ( Dan Dia telah letakkan cinta dan persefahaman antara kamu,] (Ar-Rum 30:21) dan ayat berkenaan dgn org Kristian, [Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.") (Al-Ma'idah 5:85).

Ayat-ayat itu yg bermaksud memutuskan perhubungan dgn Ahli Kitab merujuk kpd orang yg memusuhi Islam dan memerangi menentang Muslims. Sudah jelas, adalah tidak dibenarkan kpd Muslims utk menyokong atau menolong mereka — dgn cara itu, utk menjadi sekutu mereka — tidak dipercayai mereka dgn rahsia-rahsia perbelanjaan Islam atau masyarakat Muslim.

Perkara ini dijelaskan dlm ayat-ayat lain, yg Allah SWT berfirman seperti berikut:

(mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu.) (Aal `Imran 3:118-119)

Ayat ini menjelaskan perangai manusia itu, yg menyembunyikan permusuhan dan kebencian hebat menentang Muslims dlm hati-hati mereka dan lidah mereka menjelaskan rasa kebencian itu.

Allah SWT juga berfirman seperti berikut:

(Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.) (Al-Mujadalah 58:22)

Allah SWT juga berfirman seperti berikut:


(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.) (Al-Mumtahanah 60:1)


Ayat ini di turunkan berkaitan dgn musyrikin Makkah, yg mengisytiharkan perang menentang Allah dan Rasul Nya menghalau Muslims keluar dari rumah mereka kerana hanya mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Dgn golongan manusia ini, persahabatan dan perpakatan tidak boleh dibenarkan. Walaupun begitu, al-Qur'an tidak meninggalkan harapan yg suatu hari akan muncul perdamaian; ia tidak mengumumkan kekesalan terhadap mereka tetapi menggalakkan Muslims utk mengharapkan harapan agar persefahaman lebih baik dan meningkatkan perhubungan, kerana dlm surah yg sama Allah berfirman, (Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ) (Al-Mumtahanah 60:7)

Ayat al- Qur'an memberi harapan yg permusuhan ketat dan kebencian mendalam adalah sesuatu yg boleh hilang, seperti yg dilaporkan dlm hadith, "Bencilah musuh kamu secara lembut; dia mungkin menjadi kawan kamu suatu hari " (Al-Tirmidhi).


Arahan menentang persahabatan dgn musuh Islam adalah lebih keras apabila mereka berkuasa atas Muslims, memusnahkan harapan dan membuatkan ketakutan dlm hati manusia. Dlm keadaan itu, hanya munafik dan mereka yg ada penyakit dalam hatinya cepat-cepat berkawan dgn mereka, memberi mereka pertolongan dgn tujuan utk memperolehi manfaat dari mereka pada masa depan. Allah SWT menyifatkan keadaan ini sebagai berikut:

(Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka..) (Al-Ma'idah 5:52)

Allah juga berfirman seperti berikut:

(Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.) (An-Nisa' 4:138-139)

Berkenaan dgn ayat tadi, adalah jelas yg terdapat beberapa peraturan dan kriteria yg mengawal perhubungan antara Muslims dgn non-Muslims, dan ini mesti diingati apabila berurusan dgn non-Muslims. Islam tidak mengarahkan Muslims utk menunjukkan permusuhan kpd pengikut agama lain, hanya kerana alasan mereka adalah non-Muslims. Tidak, ini bukan risalah Islam.

Hanya mereka yg membenci dan memusuhi Muslims ialah mereka yg dimaksudkan dlm ayat yg memberi amaran kpd Muslims dari mengambil mereka sebagai sekutu. Selain dari mereka, Muslims diarahkan utk berurusan dgn semua manusia, tanpa diskriminasi kpd kaum, agama atau jantina, dgn kasih dan kebaikan, kerana mereka dari keluarga manusia yg sama.

Terjemahan Dari:
Amicable Dealings with Non-Muslims


http://www.islamonline.net/English/In_Depth/ShariahAndHumanity/Articles/2006/04/01.shtml
Terjemahan zulyusoff: http://zulyusoff.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home