Koleksi Fatwa & Artikel Terjemahan Zul Yusoff

*KHIDMAT PENTERJEMAHAN * TRANSLATION SERVICE* English - Bahasa Melayu Zul 019 6342017 mohd_zol@yahoo.com

08 April 2006

KENAPA KITA MENGIKUTI SUNNAH?

KENAPA KITA MENGIKUTI SUNNAH?

Soalan:

Bolehkan sesuatu dijadikan fardu atau haram hanya berdasarkan kepada hadith, sedangkan tiada penekanan atau disebutkan tentangnya dalam al-Qur'an? Contohnya, adalah fardu untuk sembahyang dua rakaat untuk Subuh, empat untuk Zohor, dan lain-lain berdasarkan kepada bukti-bukti daripada hadith, walaupun tiada disebutkan dlm al- Qur'an.Jawapan oleh Syeikh
Yusuf Al-Qaradawi

"Sebenarnya, sesetengah orang mendakwa yang al-Qur’an sudah lengkap, jadi tidak diperlukan Sunnah. Mereka mendakwa dakwaan mereka dengan memetik ayat al- Qur’an, "Dan kami turunkan mu al-Kitab yang menerangkan tiap-tiap sesuatu …" (An-Nahl: 89)


Bagaimanapun, dakwaan ini adalah sesungguhnya salah dan ditolak oleh al-Qur’an sendiri. Allah Taala berfirman: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (An-Nahl: 44)

Tambahan pula, Allah mengisytiharkan yang mentaati Nabi adalah wajib, seperti sebahagian dari ketaatan kpd Nya (lihat: 3: 31; 4: 80; 33: 36; 47: 33; dll.)* Maka, tidak lah wajar bagi seseorang Muslim yang memahami Hukum Islam membuat dakwaan seperti itu.

Secara umum, al-Qur’an meletakkan peraturan-peraturan umum tanpa huraian. Contohnya , tiada disebut dalam al-Qur’an yang ada lima solat wajib yang mesti dilaksanakan setiap hari. Tiada disebutkan bilangan rakaat setiap kali solat, juga peratusan yg mesti dibayar dalam Zakat; huraian dalam ibadat Haji, dan hukum-hukum dan urusan-urusan lain.Kesemua huraian-huraian ini terdapat secara terperinci dalam Sunnah."

Terjemahan dari:
Why Do We Follow the Sunnah?

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543912&pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaE

Terjemahan zulyusoff

*Terjemahan al_Quran:

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,.. (al-Imran 3:31)


Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (An-Nisa’. 4:80)

Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (al-Ahzab 33:36)

Hai Orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul,…(Muhammad 47:33)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home