Koleksi Fatwa & Artikel Terjemahan Zul Yusoff

*KHIDMAT PENTERJEMAHAN * TRANSLATION SERVICE* English - Bahasa Melayu Zul 019 6342017 mohd_zol@yahoo.com

28 April 2006

Perbezaan antara Muslim dan Ahmadiyyah (Qadiyaniyah)

Perbezaan antara Muslim dan Ahmadiyyah (Qadiyaniyah)

* Soalan:

Apakah perbezaan diantara Muslims dan Ahmadiyyah (Qaadiyaaniyyah)?

Jawapan:

Perbezaan di antara dua itu ialah:


Muslim adalah mereka yang hanya menyembah Allaah dan mengikuti nabi Nya Muhammad (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) dan mempercayai yg baginda adalah penutup segala rasul, dan tiada lagi rasul akan datang selepas baginda.


Bagi Ahmadiyyah adalah pengikut Mirza Ghulaam Ahmad, maka mereka adalah kuffaar dan bukan Muslim, kerana mereka mendakwa yg Mirza Ghulaam Ahmad adalah seorang rasul selepas Muhammad (sal-Allaahu `alayhe wa sallam), dan sesiapa yg mempercayai aqidah ini maka dia adalah seorang kaafir mengikut pada semua ulama Muslims, spt Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala) berfirman:

{ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi }, [Surah al-Ahzaab, Ayat 40].


Dan kerana apa yg telah disahkan benar oleh Rasulullah (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) yg baginda bersabda:

((Aku adalah penutup semua nabi-nabi, tiada lagi nabi selepas aku)),

[Imaam Ahmad - volume 2, page 398 and 412, volume 3 page 79 and 248, volume 4, page 81, 84, 127 and 128, volume 5, page 278; al-Bukhaaree (Fat.h al-Baaree) number 3535; Muslim - number 2286 and 2287; Abu Daawood - number 4252].

Dan dgn Allaah bergantung semua kejayaan dan semoga Allaah mengutuskan selawat dan salam kpd Nabi (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) dan keluarga nya dan sahabat nya.

(Jawatankuasa Kekal utk Kajian Islam dan Fatwa)

The Permanent Committee for Islaamic Research and Fataawa,

comprising -Head: Shaykh 'Abdul 'Azeez Ibn Abdullaah Ibn Baaz;Deputy Head: Shaykh 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee;Member: Shaykh 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan;Member: Shaykh 'Abdullaah Ibn Qu'oodFataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa., - Volume 2, Page 314, Question 3 of Fatwa No.8536

Terjemahan dari:
The difference between the Muslims and the Ahmadiyyah (Qaadiyaaniyyah)
Terjemahan zulyusoff http://zulyusoff.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home